تبیان، دستیار زندگی

معاون اداری و مالی کمیته امداد خبر داد

اجرای فرایند متوازن‌سازی نیروهای رسمی و غیررسمی کمیته‌امداد

معاون اداری و مالی کمیته امداد با اشاره به متوازن سازی نیروهای غیررسمی در استانها تاکید کرد: در فرایند متوازن سازی نیروهای انسانی در کمیته امداد هیچ فردی کنار گذاشته نمی شود.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
کمیته امداد