تبیان، دستیار زندگی
می آد به گوشم صدای باران...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

صدای باران

صدای باران

صدای باران

می آد به گوشم 

صدای باران

خیلی تمیزه

صدای بارانصدای باران

هوای بیرون

بارون می باره

چک و چک و تک تک

صدای بارانصدای باران

می خوام برم من 

به مهد کودک

بازی کنم باز

صدای بارانصدای باران

این ور و اون ور

آواز می خوانم

جر و جر و جر و جر

صدای بارانصدای باران

Koodak@tebyan.com

 تنظیم: شهرزاد فراهانی- شاعر: بابک نبک طلب

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.