تبیان، دستیار زندگی
پروتئین های G از لحاظ عملکردی به گیرنده های هفت بار گذرنده از غشاء متصل می شوند، و به صورت کمپلکس های هترو تریمری شامل زیر واحدهای آلفا، بتا و گاما وجود دارند...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

پیام رسانی G پروتئینی (بخش اول)

گیرنده پس از فعال شدن، G پروتئین را فعال می کند تا فعالیت اثر کننده را تغییر دهد.

مرکز یادگیری سایت تبیان- مرجان سلیمانیان

پیام رسانی g پروتئینی (بخش اول)

در مطلب قبل دانستید که مسیرهای پیام رسانی از انشعاب هم گرا و واگرا برای هماهنگ کردن جریان اطلاعات استفاده می کنند و پیشتر نیز با G پروتئین و مسیرهای پیام رسانی آشنا شده اید. حال برای درک بهتر پیام رسانی G پروتئینی توضیحات بیشتری ارائه می کنیم.

گیرنده های متصل به G پروتئین ها

پروتئین های G از لحاظ عملکردی به گیرنده های هفت بار گذرنده از غشاء متصل می شوند، و به صورت کمپلکس های هترو تریمری شامل زیر واحدهای آلفا، بتا و گاما وجود دارند. زیر واحد آلفا دارای جایگاه اتصال بهGTP و فعالیت GTPase است.

پستانداران بسته به گونه بین 500 تا 1000 گیرنده جفت شده با G پروتئین (GPCR) بیان می کنند که به انواع هورمون ها، انتقال دهنده های عصبی، فرومون ها، متابولیت ها و ترکیبات پیام رسانی موضعی متصل می شوند و همچنین در احساس نور، بو و برخی از مزه ها نقش اصلی را ایفا می کنند. با وجود تنوع زیاد، تمام مسیرهای پیام رسانی با GPCR ها از سه جز اصلی تشکیل شده اند.

فرمون را می توان یک سیگنال شیمیایی دانست که ترشح آن باعث واکنش های اجتماعی در اعضای گونه های مشابه می شود. ماده فرمون قادر به تأثیرگذاری روی گونه های مشابه در خارج از بدن موجود زنده می باشد. فرومون علامت هایی چون: هشدار و نشان دادن مسیر رسیدن به منبع غذایی (در مورچه، زنبور و موریانه) را دارد.

* گیرنده: تمام گیرنده های جفت شده با G پروتئین از 7 مارپیچ آلفای تراغشایی ساخته شده اند که پایانه N آن در بیرون سلول می باشد. فعال شدن گیرنده منجر به اتصال آن به زیر واحد G، G پروتئین تریمری می شود. احتمالا فعال شدن گیرنده در تمام GPCR ها الگوی پایه یکسانی از تغییر صورت بندی دارد:

لوپ C3 (بین مارپیچ های H5 و H6)، قطعه پایانه کربوکسیل و در مواردی لوپ C2 0بین( H3 و H4) در اتصال با G پروتئین نقش دارند. از طرفی مشخص شده است که گیرنده هایی که به G پروتئین های مختلف متصل می شوند، بیشتر در توالی آمینو اسیدی در مارپیچ H5 و لوپ C3 با هم تفاوت دارند.

پیام رسانی g پروتئینی (بخش اول)

اجزای پیام رسانی G پروتئینی: با فعال شدن گیرنده، G پروتئین تریمری فعال می شود و به نوبه خود فعالیت آنزیم فرو دست را کنترل (تحریک) می کند. (رودوپسین و همه گیرنده های جفت شده با G پروتئین، اعضای ابر خانواده 7TM از پروتئین های تراغشایی هستند که 7 مارپیچ تراغشایی دارند.) G پروتئین تریمری با زیر واحدهای آلفا (متصل به GDP)، بتا و گاما و لنگرهای لیپیدی متصل به زیر واحدهای آلفا و گاما که پروتئین را به غشا متصل نگه می دارند، نشان داده شده است. موقعیت Gنسبت به گیرنده از روش های محاسباتی حدس زده شده است. اتصال G پروتئین به گیرنده فعال باعث جانشینی GTP به جای GDP در G پروتئین و سپس جدا شدن Gپروتئین از گیرنده خواهد شد.

پیام رسانی g پروتئینی (بخش اول)

نکته: 

مکانیسم های ساخته شدن پیامبرهای داخل سلولی:

1- فعال شدن یك آنزیم از طریق گیرنده و تولید پیامبر ثانویه از طریق عمل كاتالیزوری  آن آنزیم

2- باز و بسته شدن كانال های یونی در غشاء سلول

پروتئین های G و پیامبرهای ثانویه:

Gs: افزایش فعالیت آدنیلات سیکلاز غشایی←  cAMP

مثال: گیرنده آدرنرژیکی آلفا دو

Gi: کاهش فعالیت آدنیلات سیکلاز غشایی←  cAMP

مثال: گیرنده آدرنرژیکی بتا یک

Gq: فعال شدن فسفولیپاز C غشایی ← تجزیه فسفاتیدیل اینوزیتول بیس فسفات

مثال: گیرنده آدرنرژیکی آلفا یک

ادامه دارد ...

منبع: http://biolife.blog.ir      https://www.google.com

تنظیم کننده: محبوبه همت