تبیان، دستیار زندگی
نقشه راه آموزش و پرورش برای پیشگیری از آسیب های اجتماعی، با هدف انسجام بخشی به برنامه ها و فعالیت ها و ترسیم افق های آینده، منتشر شد...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

نقشه راه آموزش و پرورش برای پیشگیری از آسیب های اجتماعی، منتشر شد

نقشه راه آموزش و پرورش برای پیشگیری از آسیب های اجتماعی، با هدف انسجام بخشی به برنامه ها و فعالیت ها و ترسیم افق های آینده، منتشر شد.

زینب شاه مرادی - مرکز یادگیری تبیان

نقشه راه آموزش و پرورش برای پیشگیری از آسیب های اجتماعی، منتشر شد

به گزارش مركز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، نادر منصور كیایی افزود: وزارت آموزش و پرورش ، برنامه های مختلفی را به صورت متمركز به ابتكار ادارت آموزش و پرورش و مدارس كشور با همكاری دستگاه های مختلف ، سالانه طراحی و اجرا می كند كه در آستانه آغاز سال تحصیلی 97-1396 به منظور استاندارد سازی فعالیت ها و هم افزایی ظرفیت ها در جهت دستیابی به موفقیت و اثر بخشی بیشتر در حوزه پیشگیری از آسیب های اجتماعی ، نقشه راه آسیب های اجتماعی را منتشر كرده است.

وی افزود: در این نقشه راه، 3 هدف و 7 ماموزیت تعریف شده است كه شامل ابعاد گوناگون آموزشی، فرهنگی و مراقبتی است و به تقویت عوامل محافظت كننده و كاهش عوامل مخاطره آمیز، توجه شده است. همچنین 5 راهبرد در این نقشه راه تعریف شده است كه دو راهبرد مهم آن، افزایش نرخ پوشش فعالیت های پیشگیری از آسیب های اجتماعی و استقرار نظام مراقبت اجتماعی از دانش آموزان است.

وی درباره برنامه های طراحی شده در چارچوب این نقشه راه گفت: در مجموع 15 برنامه اصلی در قالب سه محور آموزشی، فرهنگی و مراقبتی تعریف شده است.

مدیركل دفتر مراقبت در برابر آسیب های اجتماعی، در مورد چشم انداز ترسیم شده در این نقشه راه گفت: افق این نقشه راه، با محوریت افزایش نرخ پوشش پیشگیری ترسیم شده است كه به موجب آن، نرخ پوشش فعالیت های پیشگیری از آسیب های اجتماعی ، با كوشش همه جانبه آموزش و پرورش و همیاری دستگاه های همكار، به 100 درصد افزایش پیدا كند.

نقشه راه آموزش و پرورش برای پیشگیری از آسیب های اجتماعی، از اینجا مشاهده كنید.

منبع: پایگاه جامع اطلاع رسانی وزارت آموزش و پرورش