تبیان، دستیار زندگی
د. مرکز مشاوره حوزه علمیه قم برای مدارس علمیه کشور استاد مشاور اعزام می کند. نشریه افق حوزه ، مرکز مشاوره حوزه علمیه قم آمادگی دارد تا اساتید برجسته مشاور را جهت ارایه مباحث کاربردی و مشاوره های خصوصی به مدارس علمیه شهرستان ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

مرکز مشاوره حوزه ، استاد مشاور اعزام می کند.

مرکز مشاوره حوزه علمیه قم برای مدارس علمیه کشور استاد مشاور اعزام می کند.
نشریه افق حوزه ، مرکز مشاوره حوزه علمیه قم آمادگی دارد تا اساتید برجسته مشاور را جهت ارایه مباحث کاربردی و مشاوره های خصوصی به مدارس علمیه شهرستان ها اعزام نماید.
این گزارش می افزاید: مدیران مدارس علمیه شهرستان ها می توانند در صورت تمایل با شماره تلقن 7735021_0251 و یا از طریق نمابر 7732896 درخواست خود را با این مرکز در میان گذارند تا نسبت به اعزام استاد اقدام شود.