تبیان، دستیار زندگی
متاسفانه در همه دوران ها عده ای هستند که تمام همت و تلاش خود را به کار می گیرند تا به جای فهم آیات دلنشین قرآن کریم و انتخاب مسیر هدایت به جای ضلالت، آنها را مورد تعرض قرار داده و تهمت تحریف را بر این کتاب آسمانی وارد می سازنند تا شاید بدین وسیله توجه دل.
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

تحریف ناپذیری قران، دستاورد برتر دوره دوم شهید احمدی روشن (همدان) در بخش سمینار

تحریف ناپذیری قران، دستاورد برتر دوره دوم شهید احمدی روشن (همدان) در بخش سمینار

دوازدهمین دوره از پروژه های دانش آموزی تبیان نیز با یاری خداوند و حضور پر شور شما دوستان و علاقمندان به پایان رسید.

در این دوره از جشنواره تعداد 126  گروه در بخش های سمینار های علمی، غرفه های نمایشگاهی و مسابقات به عنوان گروه های برتر، برگزیده و معرفی شدند.

بر آن شدیم تا با معرفی پروژه های گروه های برتر علاوه بر قدردانی از این دوستان نوآور، زمینه ای را برای ایده پروری سایر پژوهشگران علاقمند فراهم آوریم.

مقطع: دوره دوم متوسطه

موضوع: تحریف ناپذیری قران

نام مدرسه: پژوهش سرای شهید احمدی روشن (همدان)

نام استاد: خانم مریم سپهری

دانش آموزان: مرضیه عزیزی،‌ نسیم محمدی پیرو، مبینا گلزاری

چکیده:

متاسفانه در همه دوران ها عده ای هستند که تمام همت و تلاش خود را به کار می گیرند تا به جای فهم آیات دلنشین قرآن کریم و انتخاب مسیر هدایت به جای ضلالت، آنها را مورد تعرض قرار داده و تهمت تحریف ا بر این کتاب آسمانی وارد می سازنند تا شاید بدین وسیله توجه دل ها از این منبع هدایت برگردد.

اما قرآن کریم نیز با در برداشتن آیاتی روشن، به مقابله با این جاهلان پرداخته و با رد هر گونه شبهه، قلب مومنین را همچون کوه محکم و استوار ساخته است. یکی از شبهاتی که از گذشته به قرآن وارد می گردیده و پیوسته مورد انکار و رد علما و محققین بزرگ اسلام بوده، شبهه تحریف قرآن است. از همین رو با توجه به اهمیت این موضوع به بررسی آن می پردازیم. در تحقیق پیش رو علاوه بر آشنایی با ریشه و کاربرد های قرآنی و شیوه های مختلف تحریف قرآن، ممکن و ناممکن بودن این شیوه ها را در قرآن کریم بررسی می کنیم و سپس با استفاده از منابع معتبر به شناسایی محور های اصلی شبهات و ادعای مخالفین (وهابیت  و مستشرقین ) در رابطه با تحریف قرآن پرداخته و یافته های خودرا همراه با جواب های اجمالی علما و بزرگان برای رد این شبهات در جداولی سازماندهی کردیم.

مقدمه:

قرآن  معتبرترین منبع معارف اسلام و معجزۀ جاودان رسول گرامی است. تنها کتاب آسمانی که از تحریف مصون مانده و بشر از آوردن حتی سوره ای کوچک همانند آن عاجز است. از مباحث مربوط به تاریخ قرآن، موضوع تحریف ناپذیری آن است.

کتب آسمانی قبل از اسلام  کما بیش دستخوش تغییر و تحریف گردیده اند و این امر، اعتماد و اعتقاد به معارف موجود در آنها را متزلزل نموده است. اسلام  به عنوان آخرین و کامل ترین و برترین دین الهی در برگیرندۀ قوانینی است که تعالی و تکامل مادی و معنوی انسان را تضمین کرده است و اصیل ترین منبع جاودانۀ آن قرآن کریم است. تغییر و تحریف در کتاب های آسمانی پیشین، گرچه راه را بر خدشه در اصول و ارکان ادیان الهی گشوده، اما به لحاظ سیر تدریجی قوانین الهی و جایگزین شرایع آسمانی یکی پس ازدیگری، خسارت ناشی از تحریف به نوعی تدارک و جبران شده است. اما آیا قرآن کریم در تاریخ پرفراز و نشیب خود با چنین امری مواجه گشته و دست تغییر و تحریف بدان راه یافته یا آن که بی هیچ نقصان یا افزایشی بستر زمان را به سلامت زیر پا نهاده و دراین جهت نیز افتخاری بر افتخارات خویش افزوده است.

تحریف

تحریف به معنای گردانیدن سخن و تغییر دادن آن است و خصوصاً در مورد تغییر دادن کتاب نیز به کار می رود. تحریف گاه صرفاً به معنای تغییر لفظ و گاه صرفا به معنای تغییر معنا و سوء تفسیر و تأویل دانسته شده است.

تحریف از ریشه (حرف) به معنای مایل کردن و بردن به کنار و دگرگون ساختن و تحریف سخن به معنای تغییر دادن و منحرف ساختن سخن از معنی اصلی به معنای دیگری که از جهاتی شبیه معنی اصلی آن است.

همان طوری که یهود، معانی تورات را به معانی مشابه آن تغییر می داد و منحرف می ساخت و خداوند در قرآن آنها را این طور وصف می کند (یُحَرفُونَ الکَل مَعَن مِّواضعه) برخی از یهودیان سخنان را از جای خود تحریف می کنند و به کناری می برند.

سوالات و پاسخ های پژوهش

1. به نظر شما تحریف یک متن و یا یک کتاب به چه شیوه هایی ممکن است صورت بگیرد؟

تحریف کنندگان از روش های مختلفی برای منابع تحریف مورد نظر خود استفاده می کنند، از جمله این روش ها که نظر ما را به خود جلب کرده تغییر و تعویض کلمات، افزودن کلمات و یا برداشتن بعضی کلمات است.

2. به نظر شما آیا تغییر کلمات و واژگان متن می تواند تنها راه تحریف باشد یا خیر؟

خیر. تحریف یک متن تنها با تغییر کلمات ممکن نیست. همان طور که در پاسخ به سوال اول نیز گفته شد تحریف یک متن و کتاب می تواند از روش های تغییر و تعویض کلمات، افزودن کلمات و یا برداشتن بعضی کلمات صورت بگیرد.

نتیجه گیری

1. زیاد شدن چیزی به قرآن

با توجه به پاسخ اجمالی علما و بزرگان نظر ما نیز در مورد این شبهه در مرحله اول این است که به دلیل این که ما هیچ مدرکی در رابطه با اضافه شدن حتی کلمه ای در قرآن نداریم، تحریف قرآن از نظر عقلی باطل است و در مرحله بعد نیز به دلیل اعجازی که درمیان آیات و کلمات قرآن و حتی میان حروف وجود دارد، اگر کلمه به قرآن اضافه می شد، قرآن کریم از حالت اعجاز آمیزش خارج می شد.

2. کم شدن چیزی از قرآن

با توجه به پاسخ اجمالی علما و بزرگان نظر ما در مورد این شبهه همان طور که اکثر علما نیز اشاره کردند این است که اگر ادعای بر کم شدن چیزی از قرآن وجود داشته باشد، آیه 9سوره حجر آن ادعا را نقض می كند و در ادامه این که کاسته شدن چیزی از قرآن دوباره باعث خارج شدن قرآن از حالت اعجاز آمیزش می شود.

منابع:

1. http://rasekhoon.net

2. http://daneshnameh.roshd.ir

3. tebyan.net :/ http

4. http://serajnet.org

5. afsane-tahrife-quran

6. کتاب افسانه تحریف قرآن

7. نرم افزار جامع التفاسیر

برای مشاهده مجموعه فایل های ضمیمه اینجا کلیک کنید.

بخش پژوهش های دانش آموزی تبیان

تهیه: نگار تجملیان-  تنظیم: نسرین صادقی