تبیان، دستیار زندگی
خدا به پیغمبر می گوید: «فَإِذا فَرَغْت » وقتی فارغ شدی، «فَانْصَب » (شرح/7) یك كار شدیدتری انجام بده.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

ما فارغ التحصیل نداریم!

خدا به پیغمبر می‌گوید: «فَإِذا فَرَغْت‏» وقتی فارغ شدی، «فَانْصَب‏» (شرح/7) یك كار شدیدتری انجام بده.

بخش قرآن تبیان

ما فارغ التحصیل نداریم!

ما فارغ التحصیل در قرآن نداریم، اگر بنا باشد فارغ التحصیل داشتیم پیغمبرفارغ التحصیل بود. خدا به پیغمبر می‌گوید: فارغ التحصیل نیستی. «وَ قُلْ رَبِّ زِدْنی‏ عِلْما» (طه/114)، «وَ قُلْ رَبِّ زِدْنی‏ عِلْما» یعنی پیغمبر هم فارغ التحصیل نیست.

مدرك عالی و دكترا و آیت اللهی كه آخرش نیست. اینها وسط راه است.

ابوریحان بیرونی، در آستانه‌ی مرگ، یك دانشمندی دید، یك سوال كرد. گفت: آقا تو چند دقیقه دیگر بیشتر زنده نیستی. گفت: خوب بدانم بمیرم. بهتر است كه ندانم بمیرم. یعنی در حال احتضار هم ابوریحان بیرونی سوال می‌كرد.


منبع:
کانال سخنان حجت الاسلام قرائتی