تبیان، دستیار زندگی
همه خانه ها، علی باشد. علیرضا، علی محمد، علی... علی باشد. فاطمه باشد...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

در همه خانه‌ها نام علی باشد ...

همه خانه‌ها، علی باشد. علیرضا، علی‌محمد، علی... علی باشد. فاطمه باشد...

بخش اخلاق و عرفان اسلامی تبیان
در همه خانه‌ها نام علی باشد ...

نگویید: برادرم فاطمه دارد، خواهرم هم علی دارد. خوب برادرت یخچال دارد، خواهرت هم تلفن دارد. پس من تلفن نمی‌خواهم، برادرم تلفن دارد. چرا سر یک سری چیزها نمی‌گویید: همه دارند؟ الان تلفن همراه را دختر دارد، پسر دارد، نمی‌دانم، برادر دارد، خواهر دارد، همه دارند.

چرا آنجا نمی‌گوییم: ما یکی داریم. علی که رسید، اسم حضرت علی و ائمه باشد، یک!


منبع:
کانال استاد قرائتی - درس هایی از قرآن - 9 مهر 1394

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.