تبیان، دستیار زندگی
کدام اعضا در سجده باید بر زمین قرار گیرند؟
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

اعضایی که در سجده باید بر زمین قرار گیرند

کدام اعضا در سجده باید بر زمین قرار گیرند؟

بخش احکام اسلامی تبیان

اعضایی که در سجده باید بر زمین قرار گیرند

در سجده باید هفت قسمت از بدن بر زمین قرار گیرد.

1 : پیشانی؛

3 و 2:کف دو دست؛

5و 4: سر زانوها؛

7و 6: سر انگشت بزرگ هر دو پا.


منبع:

کانال نشر احکام/ برگرفته از کتاب «رساله مصور»، ج2، ص 102. توضیح المسائل ده مرجع، م 1045؛ امام، تحریر الوسیله،‌ ج11، القول فی السجود، ص 312، م 1؛ امام و مکارم، العروه الوثقی مع تعلیقات، ج 11، السجود، أحدها؛ بهجت، استفتائات، ج 2، س 2109؛ خامنه ای، اجوبه الاستفتائات، س 496 و سایت،‌ استفتائات جدید و استفتا؛ سبحانی، توضیح المسائل، م 1010؛ سیستانی، منهاج الصالحین، ج 1، قبل از م 646 و المسائل المنتخبه و اجزاء الصلاه و واجباتها، السجود، ص 137؛ صافی، جامع الاحکام، ج 1، س 238 و هدایه العباد، ج 1،‌ م 794 و 795.

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.