تبیان، دستیار زندگی
مهناز اســتکی، روانشــناس کودک در پاسخ به ســوال یکی از شهروندان درباره اضطراب شــدید کودک 8 ســالهاش کــه متعاقب درگیری و مشاجره لفظی والدین با کودک طی چند هفته به وجود آمده اســت، اظهار داشت:
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

اضطراب والدین به کودک منتقل میشود

مهناز اســتکی، روانشــناس کودک در پاسخ به ســوال یکی از شهروندان درباره اضطراب شــدید کودک 8 ســالهاش کــه متعاقب درگیری و مشاجره لفظی والدین با کودک طی چند هفته به وجود آمده اســت، اظهار داشت:

بخش خانواده ایرانی تبیان
اضطرب ، والدین، کودکان، روانشناس

گاهی کودک از خوردن غذا امتناع میکند و والدین برای ترغیب او به غذا خوردن از عبارت «اگر غذایت را نخوری من آن را میخورم» استفاده میکنند که این وسواس موجب اضطراب کودک نمیشود اما گاهی والدین به کودک میگویند که «اگر کاری را انجام ندهد، او را دوست ندارند یا والدین او نیستند.« این روانشناس کودک گفت: چنانچه کودک رفتار ناپسندی انجام داد والدین باید به او بگویند «ما تو را دوست داریم ولی از رفتار تو ناراحت هستیم و باید در این رابطه با هم صحبت کنیم«. این متخصص حوزه بهداشت روان گفت: اضطراب والدین به کودک منتقل میشود. اگر پدر و مادر نسبت به وضعیت تحصیلی فرزند خود اضطراب داشته باشند آن را به کودک انتقال میدهند و مانع از پیشــرفت تحصیلی او میشوند.لازم اســت بدانیم تحصیل باید در کنار ســایر سرگرمی ها باشد زیرا به تنهایی موجب دلزدگی میشود.


منبع : ماهنامه کودک

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.