تبیان، دستیار زندگی
کتاب شرح حدیث امام حسن مجتبی علیه السلام
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
معرفی کتاب

کتاب شرح حدیث امام حسن مجتبی علیه السلام

این کتاب حاوی شرح روان یکی از احادیث پرمحتوای امام حسن مجتبی علیه السلام است. این حدیث به نکات بسیار مهم و اساسی که در زندگی انسان کاربرد دارد اشاره کرده است.

کتاب شرح حدیث امام حسن مجتبی علیه السلام

نام کتاب اخلاق کریمانه در پرتو کلام امام حسن مجتبی علیه السلام

پدیدآورنده: محمد تقی سبحانی نیا (پدیدآورنده)

کتاب حاضر، یکی از آن آثار ترویجی و کم حجم است که از دو مزیت کلی برخوردار است:
نخست آنکه حاوی شرح روان یکی از احادیث پرمحتوای امام حسن مجتبی علیه السلام است. این حدیث به نکات بسیار مهم و اساسی که در زندگی انسان کاربرد دارد اشاره کرده است. امید است خواننده محترم، از این حدیث گران سنگ توشه گران بهایی بردارد و از صدف کتاب، مرواریدهای درخشانی از کلام آن امام همام علیه السلام صید کند.
اما مزیت دوم آن، آشنایی بیشترِ خوانندگان گرامی با حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام از طریق حدیث، در رتبة دومین منبع، و از نظر گستره و تبیین‌کنندگیِ احکام و معارف دین، نخستین منبع برای دستیابی به معارف دینی به شمار می‌رود. بی‌گمان، در کنار قرآن کریم، که نخستین و معتبرترین منبع برای دستیابی به معارف دینی است، سخن پیشوایان دینی، گنجینة پایان‌ناپذیر برای هر تشنة معارفی است. هر علاقه‌مندی، برای دستیابی به معارف ناب دینی، باید از سرچشمة گوارای حدیث بنوشد و از آن سرمست شود؛ چنان‌که به فرمودة پیشوای هشتمین علیه السلام اگر مردمان به درستیِ سخنان ما آگاه شوند، از ما پیروی خواهند کرد(لو علم الناس محاسن کلامنا لاتبعونا) .
این سخن گران‌سنگ، از گران‌بهایی و شفابخشیِ سخن معصومان علیهم السلام پرده برمی‌دارد و انگیزة تشنگان معارف ناب را به فراگیری و بهره‌مندی از سخنان آنان دوچندان می‌سازد. در این میان، گاه برخی متون ناب از سخنان به یادگارمانده از پیشوایان معصوم علیهم السلام در روشنگری و هدایت به سوی نورانیت مطلق، نقش چشمگیری دارد و در میان سخنان آنان، نظرها را بیشتر جلب می‌کند و دیدگان هر بیننده‌ای را خیره‌تر می‌سازد.
کتاب شرح حدیث امام حسن مجتبی علیه السلام

فهرست کتاب
مقدمه
درآمد
متن حدیث
شرح حدیث
واژه‌شناسی
ویژگی‌های برادر امام
کوچکی دنیا
رهایی از اسارت شکم
رعایت الگوی مصرف
آزادگی از شهوت
عقل‌محوری
دانش‌محوری
دوراندیشی
صبوری
کم‌حرفی
حکمت در گفتار
واژه‌شناسی
پرهیز از مجادله
واژه‌شناسی
پرهیز از گفتگوی بی‌فایده
توجه به برادران ایمانی
پایبندی به اصل انصاف
زهد و پارسایی
جدیت در امور
دوری از عجله و شتاب
عامل به گفتار
سخت‌گیر با هوای نفس
برخوردار از حرمت نفس
پاسخ به یک سؤال
اهل مشورت
ترجمه و شرح
اهل مدارا
پرهیز از انتقام‌جویی
هوشیار در برابر دشمن
اخلاق کریمانه
تحلیل پایانی
شاخصه‌های برادری با امام حسن مجتبی علیه السلام
کتابنامه
منبع: گروه حوزه علمیه تبیان