تبیان، دستیار زندگی
«شاید دوستان خانه سینما خیلی هم مقصر نباشند و لابد مقصر من هستم. من كه هنوز زبان تملق و چاپلوسی را بلد نشدم و همچنان با زبان خودم حرف می زنم.»
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

كانون كارگردانان چند بزرگ نیا دارد و چند بزرگ نما

«شاید دوستان خانه سینما خیلی هم مقصر نباشند و لابد مقصر من هستم. من كه هنوز زبان تملق و چاپلوسی را بلد نشدم و همچنان با زبان خودم حرف می زنم.»

بخش سینماو تلویزیون تبیان
سعید سهیلی

فیلم های «گشت ۲» و «نهنگ عنبر» که از پرمخاطب ترین فیلم های سینمای ایران در سال جاری بوده و با استقبال و فروش بالایی از جانب مخاطبان مواجه شده بودند،با کمال تعجب در هیچ یک از بخش های جشن خانه سینما که یکی از مهم ترین جشن های سینمای ایران است، نامی از این دوفیلم را دیده نمی شود. در این باره با سعید سهیلی کارگردان فیلم «گشت۲» گفت وگویی انجام داده ایم که می خوانید:

سعید سهیلی کارگردان فیلم پرفروش «گشت ۲»در ارتباط با این موضوع که به چه دلیل نامی از فیلم شما در جشن خانه سینما به چشم نمی خوردگفت: بایكوت كردن «گشت ارشاد» در جشن خانه سینما تعجب برانگیز نیست، نه تنها بهت برانگیز نیست، بلكه كاملا طبیعی و قابل پیش بینی است، وقتی سال هاست سعید سهیلی توسط خانه سینما بایكوت شده است، مگر می شود فیلمش بایكوت نشود؟ مدت هاست كه آب من و خانه سینما در یک جوی نمی رود. آنها نمی خواهند سر به تن من باشد و من نمی خواهم كلاه به سر آنها.

وی در ادامه اضافه کرد: البته جانب انصاف را باید رعایت كرد، شاید دوستان خانه سینما خیلی هم مقصر نباشند و لابد مقصر من هستم. من كه هنوز زبان تملق و چاپلوسی را بلد نشدم و همچنان با زبان خودم حرف می زنم، زبانی كه از جنگ به ارث برده ام، زبانی تند و صریح، زبانی كه این روزها خوشایند بسیاری نیست. البته «زبان سرخ سر سبز هم می دهد بر باد». القصه كه منوچهر شهسواری هم مثل بسیاری آمد كه فضای خانه سینما را عوض كند، اما انگار هر كس وارد این خانه شود پیش از هر تغییری خودش منقلب می شود و دوباره خانه همان خانه است و در آن  بر همان پاشنه می چرخد كه می چرخید!!!

وی در ارتباط با شرایط فعلی خانه سینما گفت: داوری های جشن خانه سینما هم كاملا سلیقه ای است، باید به سلیقه ها احترام گذاشت، می خواهد بی سلیقه گی باشد یا بد سلیقه گی، كم سلیقه گی باشد یا كج سلیقه گی!

سهیلی درخصوص این موضوع که کانون کارگردانان خانه سینما همواره حاشیه ساز بوده و گاهی باعث دلخوری کارگردانان با سابقه شده است، توضیح داد: كانون كارگردانان گاهی تب دارد و گاهی لرز و گاهی تشنج!!! و علت این تب و لرز و تشنج، عدم یكدستی است، عدم یكدستی در شورای مركزی. كانون كارگردانان چند بزرگ نیا دارد و چند بزرگ نما. بزرگ نیاها قد و قواره ای بلند و رعنا دارند و بزرگ نماها صدایی بلند و رسا. بزرگ نیاها ۱۰ سال یک بار فیلم می سازند و صدای شان در نمی آید، اما بزرگ نماها سالی یک فیلم می سازند و فیلم شان نمی فروشد و صدای شان گوش فلک را كر می كند!!! مگر نه آنكه  طبل  تو خالی صدایی بلند دارد!!! آری، كانون كارگردانان تب دارد، چرا كه یكدست نیست. بزرگ نیا در كنار بزرگ نما می نشیند، هنرمند در كنار هنربند و نیكی در كنار بدی. من از محمد بزرگ نیا عصبی نیستم، چون او هم انسان بزرگی است و هم كارگردان بزرگی. پیشكسوت است و احترام پیشكسوت واجب. او چنانچه به صورت من سیلی هم بزند سرم را بالا نمی آورم، اما گله دارم، چرا كه بزرگ نیا و دیگر بزرگان نباید فریب بخورند ، فریب كسانی كه غوره نشده پز انگور گرفته اند ، انگور نشده خود را مویز می پندارند.

سهیلی در ادامه بحث اضافه کرد: شورای مركزی كانون كارگردانان جای بزرگان است و افسوس كه صندلی این شورا برای بعضی ها بسیار بزرگ است. بسیار و بی اندازه، آن قدر كه خود را در آن گم كرده اند. بر صندلی كانون كارگردانان باید كسانی تكیه زنند كه به آن اعتبار می دهند، نه آنانی كه اندك اعتبار خود را از آن دارند و می گیرند. كارگردان همچنان تب دارد ، تب و لرز و تشنج . امیدوارم تعلیق و تهدید دوای دردش باشد، دوای این تب!این لرز! این تشنج!


منبع: صبا