تبیان، دستیار زندگی
مســافرت در حاملگــی، مشکل خیلی از خانم های حامله است، ولی در صورتی که حاملگی بــدون خطر و بدون مســئله ای خاصی باشد و تمام احتیاط های واجب انجــام گیرد، نیازی برای نگرانی وجــود ندارد. با در نظر گرفتن احتیاط ها و پیشگیری های لازم
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

مسافرت در دوران بارداری

مســافرت در حاملگــی، مشکل خیلی از خانم های حامله است، ولی در صورتی که حاملگی بــدون خطر و بدون مســئله ای خاصی باشد و تمام احتیاط های واجب انجــام گیرد، نیازی برای نگرانی وجــود ندارد. با در نظر گرفتن احتیاط ها و پیشگیری های لازم و کسب اطلاعات ضروری از قبیل واکسیناسیون و... بیشــتر خانم‌های باردار می توانند با خیال راحت ســفری خوب را در طول دوره بارداری تجربه کنند.

بخش سلامت تبیان
بارداری، مسافرت، رانندگی، اتومبیل،

مسافرت در زمان بــارداری، احتیــاج به مراقبت و ا حتیــاط بیشــتری دارد اما هرگز این دلیل نمیشود که ســفر را از خود دریغ کنیــد. اگر بارداری ســالمی دارید و در وضعیتی نیســتید که مجبور به اســتراحت مطلق باشید، میتوانید به سادگی و با رعایت چند نکته، سفر خوب و خاطره انگیزی را تجربه کنید.

بهترین زمان ســفر برای زنــان باردار، ســه ماهه دوم بارداری است. با این وجود پیش از هر برنامه ریزی باید با پزشک متخصص که طی بارداری وضعیت مادر و جنین را تحت نظر دارد، مشورت شود. از آنجا که دوران 9 ماهه بارداری برای هر فرد

بهترین زمان ســفر برای زنــان باردار، ســه ماهه دوم بارداری است

شــرایط متفاوتی دارد نمیتوان برای تمام مادران توصیه های یکسانی ارائه کرد؛ با این حال نکاتی عمومی وجود دارد که دانستن و رعایت آن ضروری است. این موارد را جدی بگیرید به خصوص در اواخر حاملگی بهتر است پرهیز کنید.

• از مسافرت های طولالنی مدت و مسافرت های هوایی

• مسافرت های کوتاه مدت اشکال ندارد. مکمل های غذایی خود را همراه داشته باشید.

• حتی اگر برنامه سفر طولانی نیســت، تمام داروها و هر 2-1 ساعت مقداری قدم بزنید.

• طی سفر هر 10 دقیقه پاهای خود را حرکت داده و یا اتومبیل از کمربند ایمنی استفاده نمایید.

• در سرتاســر دوران بــارداری در هنــگام رانندگی با اتومبیل از کمربند ایمنی استفاده نمایید . کمربند ایمنی باید طوری بسته شــود که خانم باردار احساس راحتی کند و در ضمن قســمت عرض کمربنــد ایمنی در زیر شکم و از بخش فوقانی کشاله ران وی عبور مسـافـرت در دوران بـارداری داده شود و قســمت مایل آن (بخش شــانه ای) از بین سینه ها عبور داده شود.

• در صورت مشــاهده خونریزی داخل واژنی، لختگی شدید و مشــکلات بینایی، خون زیر پوســت، گرفتگی و دردهای شکمی، سر درد هر چه ســریعتر به پزشک مراجعه نمایید.

• غذای سالم و تنقالت همراه داشته باشید

• همراه داشتن دســتمال مرطوب، ژل پاک کننده و مایع آنتی باکتریال برای پاک کردن دســتها ضروری است.

در سرتاســر دوران بــارداری در هنــگام رانندگی با اتومبیل از کمربند ایمنی استفاده نمایید . کمربند ایمنی باید طوری بسته شــود که خانم باردار احساس راحتی کند

• لباسهــای راحت و گشــاد بپوشــید، چــرا که به گردش جریان خون کمک میکند. به علاوه پوشــیدن لباسهای نخی خطــر ابتلا به عفونتهــای واژینال را کاهش میدهند.

• کفش راحــت و چرمی را فرامــوش نکنید. حتی اگر کفش، نیم سایز بزرگتر باشد بهتر اســت چرا که تورم پاها در هنگام سفر دور از ذهن نیست.

• سبک سفر کنید. بهتر است چمدانتان چرخدار باشد یا از یک کوله پشتی راحت استفاده نمایید.

• از خوردن یخ در طول سفر اجتناب کنید.

• فقط آب معدنی بنوشید و اگر ناچار به استفاده از آب همان منطقه هســتید، آن را 5 دقیقه بجوشانید و بعد مصرف کنید.


منبع : ماهنامه کودک

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.