تبیان، دستیار زندگی
اگر کودک دلبندتان برای رسیدن به خواسته هایش سلاحی به نام گریه و جیغ دارد، اگر نســبت به شما و سایر بزرگ ترها بداخلاق یا بی ادب می شود، اگر خودش را بالاتر از همسالانش می داند و می خواهد در مرکز توجهات باشد یا با دیدن هر چیز جدیدی،
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

برخورد با کودک لوس و ننر

اگر کودک دلبندتان برای رسیدن به خواسته هایش سلاحی به نام گریه و جیغ دارد، اگر نســبت به شما و سایر بزرگ ترها بداخلاق یا بی ادب می شود، اگر خودش را بالاتر از همسالانش می داند و می خواهد در مرکز توجهات باشد یا با دیدن هر چیز جدیدی، به زور و جبر آن را طلب می کند، باید بگوییم شــما دارای یک کودک لوس و ننر هستید که با وجود سن کم و جثه ریزش می تواند با سلاحی همچون اصرار کردن یا گریه و قهر کردن بر چاردیواری خانه حکومت کند! خوشــبختانه هیچ کودکی از بدو تولد لوس به دنیا نمی آید و این ویژگی رفتاری، ارتباط مستقیم با نوع تربیت والدین دارد.

بخش خانواده ایرانی تبیان
کودک لوس و ننر ، محبت، پرخاشگری، والدین، فرزند پروری

*تا زمانی که والدین شیوه فرزندپروری خود را اصلاح نکنند کودکان راهی جز لوس شدن ندارند. نیازی به یادآوری نیســت که از نظر کودک، پدر و مادر خوب، پدر و مادری اســت که اجازه می دهد کودکش هر چه می خواهد بکند، به همه چیز دســت بزند، هیچ کس سد راه او نشــود و ضمنا تمام خواسته های او را برآورده کند پس اگر بخواهیــد دل به دل کودک عزیزتان بدهید باید در انتظار روزهایی باشــید که همین کودک معصوم و دلبند، قبل از هر کســی در مخالفت با خود شما قد علم کند.

*اگر دلش شیر می خواست به او شیر بدهید و بگذارید پادشاه خانه شما باشد، چرا که او تا شش ماهگی خود را جزئی از وجود شما می داند، پس نگران بغلی شدن یا زیاد شیر خوردنش نباشید. از شش ماهگی به بعد نوزاد کم کم می فهمد از مادرش جداست و به همین دلیل هم کودکان در این زمان نگران جدایی از مادرشان می‌شوند. روان شناسان پیشنهاد می کنند تا یک سالگی، کودک تان را زیاد در آغوش بگیرید تا احساس امنیت بیشــتری کند، اما کم کم او را وارد برنامه ای کنید که خودتان ریخته اید. مثال هر روز در ساعات مشخصی با او بیشتر بازی کنید یا در زمان های مشــخصی به او غذا دهید یا او را

محبت کنید ولی قاطع باشید. بسیاری از والدین گمان می کنند قاطع بودن یعنی پرخاشگر بودن در حالی که قاطع بودن به معنای پیروی از اصول و قوانینی است که برای فرزند خود وضع کرده اید

بخوابانید؛ اما از یک سالگی به بعد برنامه ها را جدی تر کنید. شــما باید به گونه ای رفتار کنید که فرزندتان با مسئولیت و مستقل بار بیاید.

*شــاید بپرســید این یادگیری از چه سنی آغاز می شــود و کودکان تا چه مدت آزادند لوس و ننر باشند!؟ پاسخ این است که تا شش ماهگی با خیال راحت او را در آغــوش بگیرید و راه ببرید. هر وقت دلتان خواست او را ببوسید.

کارهای خوبش را تشویق کنید. به محض انجام دادن یک فرزندتان با مسئولیت و مستقل بار بیاید. کار خوب، او را تشــویق کنید. تشــویق ها گاهی کلامی اند، همچون « آفرین، خیلــی خوب انجامش دادی، کارت درســت بود و...» و گاهی هم خریدن جایــزه یا هدیه ای است که کودک دوست دارد ســریع تر به آن هدایا برسد. این‌ها، نمونه هایی ساده از برخوردها بود.

*محبت کنید ولی قاطع باشید. بسیاری از والدین گمان می کنند قاطع بودن یعنی پرخاشگر بودن در حالی که قاطع بودن به معنای پیروی از اصول و قوانینی است که برای فرزند خود وضع کرده اید مثل ساعت خواب یا ساعت تلویزیون نگاه کردنش.


منبع : ماهنامه کودک

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.