تبیان، دستیار زندگی
هنگامی که امام جماعت برای رکعت سوم برمی خیزد، کسانی که نمازشان شکسته می توانند.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

حکم نماز جماعت مسافر در رکعت سوم

هنگامی که امام جماعت برای رکعت سوم برمی خیزد، کسانی که نمازشان شکسته می توانند.

بخش احکام اسلامی تبیان
حکم نماز جماعت مسافر در رکعت سوم

1- سلام دادند، بنشینند و نماز دیگری را به جماعت اقتدا نکنند. [بهجت، اقتدای سریع نمازگزاران باعث حفظ اتصال صفوف است.]

2- به امام جماعت اقتدا کنند و دو رکعت نماز قضا (مانند نماز صبح یا نماز ظهری که در سفر قضا شده) برای خودشان یا امواتشان بخوانند.

3- به امام جماعت اقتدا کنند و نماز بعدی را به همین جماعت اقتدا کنند؛ برای مثال: اگر نماز بعدی، عصر است، نماز عصرشان را – که دو رکعتی است – به امام جماعت اقتدا کنند.

4- می توانند در دو رکعت بعد آخر به امام جماعت اقتدا کنند و یک نماز قضای سه یا چهار رکعتی بخوانند که در این صورت دو رکعت آن با جماعت است و بقیه را خودشان بعد از سلام امام، فرادا ادامه دهند.


منبع:

کانال نشر احکام؛ برگرفته از کتاب «رساله مصور»، ج1

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.