تبیان، دستیار زندگی
ناهنجاری های قامتی در میان مردم شیوع بسیار یافته است و با این حال مردم به علت کمبود وقت، بالا بودن هزینه های مراجعه به پزشک و یا عدم آگاهی از این ناهنجاری ها بی خبر مانده و ضررهای جانی و مالی بسیاری می بینند. ...
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

تشخیص ناهنجاری های بدن، دستاورد برتر دوره دوم دبیرستان فرزانگان 3 در بخش سمینار

تشخیص ناهنجاری های بدن، دستاورد برتر دوره دوم دبیرستان فرزانگان 3 در بخش سمینار

دوازدهمین دوره از پروژه های دانش آموزی تبیان نیز با یاری خداوند و حضور پر شور شما دوستان و علاقمندان به پایان رسید.

در این دوره از جشنواره تعداد 126 گروه در بخش های سمینار های علمی، غرفه های نمایشگاهی و مسابقات به عنوان گروه های برتر، برگزیده و معرفی شدند.

بر آن شدیم تا با معرفی پروژه های گروه های برتر علاوه بر قدردانی از این دوستان نوآور، زمینه ای را برای ایده پروری سایر پژوهشگران علاقمند فراهم آوریم.

مقطع: دوره دوم متوسطه

موضوع: تشخیص ناهنجاری های بدن

نام مدرسه:  دبیرستان فرزانگان 3

نام استاد: خانم راضیه جبلی

دانش آموزان: سارا جلیلی شانی، مریم انصاری

چکیده:

ناهنجاری ‌های قامتی در میان مردم شیوع بسیار یافته است و با این حال مردم به علت کمبود وقت، بالا بودن هزینه ‌های مراجعه به پزشک و یا عدم آگاهی از این ناهنجاری ‌ها بی‌خبر مانده و ضررهای جانی و مالی بسیاری می بینند.

نمودار زیر فراگیری این ناهنجاری‌های قامتی در سنین مختلف و در بازه ‌های زمانی متفاوت را نشان می‌دهد، که می‌ توان نتیجه گرفت که سالانه با افزایش ناهنجاری‌ ها روبه رو هستیم.

تشخیص ناهنجاری های بدن، دستاورد برتر دوره دوم دبیرستان فرزانگان 3 در بخش سمینار

نمودار بررسی افزایش ناهنجاری ها

طی تحقیقی که توسط محمد فتحی و راضیه رضایی بر روی ناهنجاری ‌های قامتی ۵۱۲ مدرسه‌ دخترانه و پسرانه‌ استان لرستان در مقاطع راهنمایی و دبیرستان (۱۵۰۶۲ دختر و ۱۱۱۳۱ پسر در مقاطع دوم راهنمایی و اول دبیرستان) صورت گرفت،‌ ﻓﺎﻛﺘﻮﺭ ﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺁﻣﺎﺩﮔﻲ ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺘﻲ، ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﻨﺪﻱ ﻭ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻗﺎﻣﺘﻲ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻃﺮﺡ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺑﻮﺩ.

طبق آمار و ارقام بدست آمده از این تحقیق نشان می ‌دهد که۹۹/۹۴ ﺩﺭﺻﺪ ﭘﺴﺮﺍﻥ ﻭ ۱۷/۷۶ ﺩﺭﺻﺪ ﺩﺧﺘﺮﺍﻥ، ﺩﭼﺎﺭ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎﺭﻱ ﻫﺎﻱ ﻗﺎﻣﺘﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ و هم‌ چنین ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﻴﻦ ﺩﺧﺘﺮﺍﻥ ﻭ ﭘﺴﺮﺍﻥ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺩﺧﺘﺮﺍﻥ ﻭ ﭘﺴﺮﺍﻥ ﺩﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻥ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺳﻦ، ﻧﺮﺥ ﺷﻴﻮﻉ ﺍﻛﺜﺮ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎﺭﻱ ﻫﺎ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﺭ ﺩﺧﺘﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺍﺳﺖ. ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺍﺻﻼﺡ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎﺭﻱ ﻫﺎﻱ ﻗﺎﻣﺘﻲ ﺩﺭ ﺳﻨﻴﻦ ﭘﺎﻳﻴﻦ، ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻏﻔﻠﺖ ﻛﺮﺩ.

۹۰/۱۵ ﺩﺭﺻﺪ ﭘﺴﺮﺍﻥ ﻭ ۳۷/۹۶ ﺩﺭﺻﺪ ﺩﺧﺘﺮﺍﻥ ﺩﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻥ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻳﻚ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎﺭﻱ ﻗﺎﻣﺘﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺁﻣﺎﺭ ﺑﺮﺍﻱ ﭘﺴﺮﺍﻥ ﻭ ﺩﺧﺘﺮﺍﻥ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ۲۹/۸۴ ﻭ ۴۷/۵۶ ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺳﺖ. ﺍﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ ﻛﻪ ﻋﺪﻡ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﺍﺻﻼﺡ ﺍﻳﻦ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎﺭﻱ ﻫﺎ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺷﻴﻮﻉ ﺁﻥ ﻫﺎ ﺭﺍ ﻫﻢ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﺎ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺳﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.

بیان مسئله:

در بسیاری از مناطق محروم امکانات پزشکی وجود ندارد و یا اینکه هزینه ایجاد امکانات بالاست و برای تشخیص ناهنجاری ‌های قامتی نیازمند پزشک ارتوپد است. ولی اگر سیستم هوشمندی که بتواند این ناهنجاری ‌ها را تشخیص دهد وجود داشته باشد، می توان از هزینه‌ های استخدام پزشک در این مناطق صرف نظر کرد.

اهمیت و ضرورت انجام طرح:

• کاهش هزینه ‌های تشخیص ناهنجاری ‌های قامتی و درمانی

• افزایش سرعت و دقت در تشخیص و انجام فرآیند درمانی

• ایجاد امکانات برای تشخیص و درمان این ناهنجاری‌‌ ها بدون نیاز به پزشک مربوطه برای همه‌ی مردم به ویژه در مناطق محروم و مدارس

اهداف طرح:

هدف کلی: 

طراحی سیستمی که بتواند ناهنجاری‌ های قامتی را به صورت هوشمند و بدون نیاز به اپراتور تشخیص دهد.

اهداف ویژه:

• ایجاد سیستمی هوشمند برای تشخیص و راهنمای درمان ناهنجاری‌ های قامتی

• ایجاد سیستمی دقیق و قابل اعتماد

• ایجاد سیستمی با سهولت در استفاده برای کاربر

• ایجاد سیستمی با قابلیت جایگزینی پزشکان

• ایجاد سیستمی کاربردی و در دسترس برای عموم مردم

تشخیص ناهنجاری های بدن، دستاورد برتر دوره دوم دبیرستان فرزانگان 3 در بخش سمینار

اهداف کاربردی:

اصولاً ایجاد طرحی که فرآیند تشخیص و درمان ناهنجاری ‌ها را به صورت هوشمند انجام دهد، موجب کاهش هزینه‌ ها،‌ جلوگیری از اتلاف وقت و سرعت بخشیدن به این فرآیند می ‌شود. هم چنین اگر سیستمی باشد که بدون نیاز به پزشک ارتوپد بتواند فرآیند تشخیصی و درمانی را انجام دهد، علاوه بر اینکه کاربران می ‌توانند به صورت فردی در منازل از این سیستم بهره ببرند، در مدارس و مناطق محروم و مکان ‌های عمومی مانند کلینک‌ ها نیز این سیستم کاربرد خواهد داشت.

با تهیه این سیستم می ‌توان چند سال به طور متوالی از آن برای این کاربرد پزشکی استفاده کرد و یقیناً هزینه‌ آن از هزینه‌ استخدام پزشک کمتر خواهد بود.

سؤالات پژوهش:

• آیا می ‌توان ناهنجاری ‌های قامتی را به صورت هوشمند تشخیص داد و درمان کرد؟

• چه ابزاری قابلیت کارکرد در این راستا را دارند؟

• آیا از دوربین کینکت می‌توان به عنوان دوربینی دقیق در این سیستم استفاده کرد؟

• آیا دقت کینکت برای ایجاد چنین طرحی کافی است؟

• برای بالا بردن دقت سیستم و افزایش سرعت آن به جز کینکت از چه ابزار دیگری می ‌توان کمک گرفت؟

• آیا استفاده از روش marker-based دقت کار را به اندازه کافی بالا می ‌برد؟

• چگونه می ‌توان پس از انجام فاز تشخیص کاربر را برای درمان این ناهنجاری ‌ها راهنمایی کرد؟

• آیا می‌ توان از قابلیت کنترل حرکت کینکت برای درمان این ناهنجاری‌ ها استفاده کرد؟

ابزار گردآوری اطلاعات:

• اینترنت

• کتابخانه

• مصاحبه

روش جمع آوری اطلاعات:

در رابطه با برنامه نویسی طرح و نحوه‌ استفاده از دوربین کینکت و قسمت‌ های فنی بیش ‌تر پاسخ سؤالات خود را از اینترنت گرفتیم اما برای بعضی از سؤال‌ هایی که راجع به مفاهیم عمیق مربوط به کینکت بوده، به مؤسسه‌ی دکتر موفقیان مراجعه کردیم و هم چنین برای مطمئن شدن در رابطه با دقت این سیستم و اعتماد به این سیستم برای تشخیص های پزشکی به بیمارستان ها و مراکز تحقیقاتی مانند مرکز تحقیقات دکتر کابلی مراجعه کردیم.

برای مشاهده مجموعه فایل های ضمیمه اینجا کلیک کنید.

بخش پژوهش های دانش آموزی تبیان

تهیه: نگار تجملیان-  تنظیم: نسرین صادقی