تبیان، دستیار زندگی
ه رونی  اسولیوان قهرمان اسنوكر جهان در سال 2001 ، مسلمان شد . پدر و مادر او ، هنگامی كه كودك بود به حبس محكوم شدند و به همین دلیل وی در جوانی به  مواد مخدر و مشروبات الكلی اعتیاد پیدا كرد و افسرده شد. چندی بعد ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

قهرمانی كه مسلمان شد

ماه گذشته رونی  اسولیوان قهرمان اسنوكر جهان در سال 2001 ، مسلمان شد . پدر و مادر او ، هنگامی كه كودك بود به حبس محكوم شدند و به همین دلیل وی در جوانی به  مواد مخدر و مشروبات الكلی اعتیاد پیدا كرد و افسرده شد.

چندی بعد  نسیم حامد ، بوكسورمسلمان  كشور انگلیس ، این جوان را تشویق كرد به اسلام روی آورد  كه وی ماه گذشته در مسجد  مركزی شهر لندن مسلمان شد.

مادر این قهرمان می گوید : از زمانی كه وی به دین اسلام روی آورده ، عادت های ناپسند خود را ترك نموده و با آرامش بیشتری نسبت به قبل زندگی می كند .