تبیان، دستیار زندگی
معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش ، راهبران آموزشی را گامی موثر در جهت بهبود شرایط یاددهی و یادگیری و و برقراری عدالت در فرصت های یادگیری ، یاددهی دانست...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

راهبران آموزشی گامی در راستای عدالت در فرصت های یادگیری هستند

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش، راهبران آموزشی را گامی موثر در جهت بهبود شرایط یاددهی و یادگیری و و برقراری عدالت در فرصت های یادگیری، یاددهی دانست.

زینب شاه مرادی - مرکز یادگیری تبیان

راهبران آموزشی گامی در راستای عدالت در فرصت های یادگیری هستند

به گزارش مركز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان مرکزی ، رضوان حکیم زاده در آئین آغازین کارگاه آموزشی بارش (بازآموزی آموزش ابتدائی ، راهکارها و شناخت) در استان مرکزی گفت: كلیه كودكان فاقد شناسنامه كه اوراق هویتی ندارند، می ‌توانند به فرمانداری‌ ها مراجعه و بر اساس خود اظهاری كارت حمایت تحصیلی دریافت كنند.

حكیم زاده ادامه داد: كلیه مدارس موظف هستند با ارائه كارت حمایت تحصیلی دانش ‌آموزان را ثبت نام كنند و این گامی مهم در جهت دسترسی به تحصیل برای تمام کودکان می باشد.

وی افزود: عدالت آموزشی صرف دسترسی به آموزش نیست بلکه فرصت برابر تحصیل از نظر کیفی در معلم ، فضا و برنامه آموزشی می باشد

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش افزود: در سال تحصیلی آتی طرح تعالی در مدارس ابتدایی اجرا نمی شود و فقط طرح تدبیر با اندکی اصلاحات اجرا خواهد شد.

منبع: پایگاه جامع اطلاع رسانی وزارت آموزش و پرورش