تبیان، دستیار زندگی
تو کوچه مورچه ها دعوا و جیغ و داده..
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

کوچه مورچه ها

کوچه مورچه

کوچه مورچه

تو کوچه مورچه ها     

دعوا و جیغ و داده 

هر دوتا تیم فوتبال

بازیکناش زیاده

کوچه مورچه

مورچه ی دروازه بان

بلند می گه یک دو سه

یک نی نی مورچه از خواب

بیدار می شه می ترسه

کوچه مورچه

رد می شه خاله مورچه

می خواد بره به بازار

به زنبیلش می خوره

یه شوت مردم آزار

کوچه مورچه

بابا بزرگ مورچه ای

چرت می زنه تو آفتاب

توپ می خوره به پله

اونم می پره از خواب

کوچه مورچه

یه بچه مورچه توپ رو 

شوت می کنه به اون ور

می زنه زیر توپش 

یه بچه مورچه با سر

کوچه مورچه

توپه میره تو هوا

دنگ می خوره به شیشه

جیرینگ جیرینگ می شکنه

شیشه مثل همیشه

کوچه مورچه

میادپنجره

خان دایی مورچه با اخم

باز سبیلاش کج شده

روش زده یک چسب زخم

کوچه مورچه

پنجره ی شکسته

یه مشتی خرده شیشه

محله مورچه ها

دوباره خلوت می شه

کوچه مورچه

الان درست یه هفته اس

توپ خوابیده روی تخت

سرش شده پانسمان

مریض شده خیلی سخت

کوچه مورچه

koodak@tebyan.com

 تنظیم: شهرزاد فراهانی- منبع: سایت ترانه های کودکان

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.