تبیان، دستیار زندگی
تحقیق حاضر چگونگی استفاده از قدرت پالایش گیاهی را برای حذف آلاینده های مهم محیط های آبی یعنی فسفر و نیتروژن نشان می دهد که در صورت وجود بیش از حد در این گونه محیط ها باعث رشد جلبک ها و در نهایت مرگ محیط های آبی مثل دریاچه ها را در پی خواهد داشت. ..
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : مهدی رحمانی
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

مدیریت مواد مغذی (نیتروژن و فسفر) از طریق گیاه پالایی توسط گیاه وتیور و نخل مرداب

تحقیق حاضر چگونگی استفاده از قدرت پالایش گیاهی را برای حذف آلاینده های مهم محیط های آبی یعنی فسفر و نیتروژن نشان می دهد که در صورت وجود بیش از حد در این گونه محیط ها باعث رشد جلبک ها و در نهایت مرگ محیط های آبی مثل دریاچه ها را در پی خواهد داشت.

بخش پروژه های دانش آموزی - مهدی رحمانی

مدیریت مواد مغذی (نیتروژن و فسفر) از طریق گیاه پالایی توسط گیاه وتیور و نخل مرداب

دوازدهمین دوره از پروژه ‌های دانش آموزی تبیان نیز با یاری خداوند و حضور پر شور شما دوستان و علاقمندان به پایان رسید اما کار ما هنوز تمام نشده است! این دوره نیز همچون سال ‌های گذشته دوستان بسیاری با ثبت طرح ‌ها و ایده ‌های خلاقانه خود در منوی "پیشنهاد موضوع" ما را در ارتقای تنوع پروژه ‌ها یاری نموده اند. هم چون گذشته بر آن شدیم تا با گردآوری این ایده ‌های جالب ، علاوه بر قدر دانی از این دوستان نوآور، زمینه ای را برای ایده پروری سایر پژوهشگران علاقمند فراهم آوریم. فراموش نکنید که ما همیشه منتظر طرح ‌های جدید شما عزیزان هستیم.

نام ایده: مدیریت مواد مغذی (نیتروژن و فسفر) از طریق گیاه پالایی توسط گیاه وتیور و نخل مرداب

نام ارائه دهنده/دهند گان: صبا اکبرزاده

زمینه و نوع پروژه: زیست شناسی

درجه سختی: متوسط

نام مدرسه: فرزانگان 2

مقدمه

امروزه نیترات و فسفات و دیگر آلاینده ها از فاضلاب ها وارد رودخانه ها و منابع آب سطحی می شوند که این موضوع مشکلاتی برای محیط زیست و سلامت مردم به وجود می آورد. از طرف دیگر با توجه به این که نیترات و فسفات به عنوان دو عامل اصلی رشد جلبک ها و مشکلات بعدی آن ها شناسایی شده اند، پیشگیری از ورود آن ها می تواند در کنترل فرایند تغذیه گرایی محیط های آبی و تخریب آن ها موثر باشد.

هدف

تحقیق حاضر چگونگی استفاده از قدرت پالایش گیاهی را برای حذف آلاینده های مهم محیط های آبی یعنی فسفر و نیتروژن نشان می دهد که در صورت وجود بیش از حد در این گونه محیط ها باعث رشد جلبک ها و در نهایت مرگ محیط های آبی مثل دریاچه ها را در پی خواهد داشت. از جمله اهداف پژوهش حاضر می توان به حذف نیترات و فسفات آب به روش گیاه پالایی، نجات تالاب ها، کمک به محیط زیست و بهبود سلامتی مردم اشاره کرد.

مدیریت مواد مغذی (نیتروژن و فسفر) از طریق گیاه پالایی توسط گیاه وتیور و نخل مرداب

روش

پژوهش حاضر به شیوه تجربی و آزمایش با تکیه بر روش علمی و بر اساس طراحی و ساخت یک پایلوت برای آزمون عملی فرضیه بوده است. جمع آوری اطلاعات به روش کتابخانه ای انجام شد. سپس گیاهان با خاصیت تصفیه مثل نی، عدسک آبی، نخل مرداب و علف وتیور مورد بررسی قرار گرفتند و نهایتا نخل مرداب و وتیور برای آزمایش انتخاب شدندکه بر پایه اطلاعات جمع آوری شده قابلیت این کار را دارا می باشند.

همان گونه که گفته شد در این تحقیق دانش آموزان از یک پایلوت ساخته شده از پلکسی گلس استفاده کردند که مجهز به سیستم هوادهی قابل کنترل بود. دانش آموزان آب آلوده به مواد مغذی مطابق نسبتی که در فاضلاب های انسانی وجود دارد را در آزمایشگاه تهیه نمودند و چند شاخه وتیور را که قبلا در گلدان های حاوی خاک رشد کرده بودند و طی چند روز به محیط آبی منتقل شده بودند را به دو محفظه یکسان با حجمه ای برابر منتقل کردند و با آبی که در آزمایشگاه تهیه شده بود پر از آب کردند. در ادامه دانش آموزان در یکی از محفظه ها گیاهان آماده شده را قرار داده و محفظه دیگر به صورت شاهد بدون گیاه باقی گذاشتند.

پایلوت را در مکانی که نور کافی داشته باشد قرارداده پس از گذشت یک هفته محتوی هر دو محفظه را به محفظه رو به رویش منتقل کرده و میزان نیترات و فسفات را اندازه گیری نمودند. در ادامه دانش آموزان به هر دو محفظه مقدار مساوی از مخلوط جلبکی را افزودند و در نهایت در این مرحله برای رشد جلبک ها آن ها را در مجاورت لامپ مهتابی قرا دادند و بعد از رشد جلبک ها مجدد میزان نیترات و فسفات را اندازه گیری نمودند و نتایج هر دو آزمایش را با هم مقایسه کردند.

مهارت ‌های کسب شده

1. روش ایده یابی (بارش مغزی)

2. مهارت کار در آزمایشگاه (رعایت نکات ایمنی)

3.  آشنایی با مهارت کاربرد ابزار و وسایل مورد نیاز

4.  آشنایی با پروپوزال نویسی

5. آَشنایی با مقاله نویسی

6. آشنایی با تهیه پاورپوینت

7. آشنایی با نحوه جستجوی اطلاعات

8. آشنایی نحوه فیش برداری

9. مهارت ساخت پوستر علمی

10. مهارت انجام کارگروهی

تنظیم کننده: محبوبه همت