تبیان، دستیار زندگی
فیلمی درخشان از سینمای جنگ
فیلمی درخشان از سینمای جنگ
فیلمی درخشان از سینمای جنگ
ما از اول، دو نوع سینمای جنگ داشتیم. اول سینمایی که می‌خواست این جنگ را هم شبیه جنگ‌های فیلم‌های اکشن نشان دهد دوم سینمایی که می‌خواست «روایت این جایی» جنگ را به مخاطب منتقل کند. میان این دو سینما، یک جنگ اقتصادی درگرفت.
نوای جبهه
نوای جبهه
نوای جبهه
نوای جبهه،کاملترین بانک نوا های حماسی.شامل مداحی های زمان جنگ،صدای شهید چمران و شهید آوینی،نوای دل و ...
مصاحبه با فرمانده سپاه مریوان - برادر جاویدالاثر حاج احمد متوسلیان
مصاحبه با فرمانده سپاه مریوان - برادر جاویدالاثر حاج احمد متوسلیان
مصاحبه با فرمانده سپاه مریوان - برادر جاویدالاثر حاج احمد متوسلیان
یان مصاحبه با فرمانده سپاه مریوان - برادر جاویدالاثر حاج احمد متوسلیان در خصوص وضعیت نیروهای انقلاب در كردستان، و نحوه بازپس گیری مناطق اشغالی، شبیخون و كمین ضدانقلاب به نیروهای ارتش در قشون كشی از سنندج به بانه، و رشادت ها ...