تبیان، دستیار زندگی
در این نشست گزارشی از روند فعالیت ها واقدامات دبیرخانه کشوری درس پژوهی مستقر در شهر تهران و همچنین پیشنهادات و راهکارهایی جهت توسعه و فرهنگ سازی درس پژوهی به شرح زیر ارائه گردید ؛ ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

بررسی عملكرد آثار ارسالی به دبیرخانه درس پژوهی مستقر در شهر تهران

به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش شهر تهران ، به منظور بررسی عملكرد و نحوه ارزیابی آثار ارسالی به دبیرخانه درس پژوهی مستقر در شهرتهران جلسه ای با حضور شكوهی معاون دفتر دبستانی، خسروی رئیس اداره تكنولوژی دفتر دبستانی وگروه های آموزشی ، جهان آرای معاون آموزش ابتدایی شهر تهران و همکاران دبیرخانه کشوری درس پژوهی، برگزار گردید .

زینب شاه مرادی - مرکز یادگیری سایت تبیان

بررسی عملكرد آثار ارسالی به دبیرخانه درس پژوهی مستقر در تهران

در این نشست گزارشی از روند فعالیت ها و اقدامات دبیرخانه کشوری درس پژوهی مستقر در شهر تهران و هم چنین پیشنهادات و راهکارهایی جهت توسعه و فرهنگ سازی درس پژوهی به شرح زیر ارائه گردید ؛

بررسی راهكارهای گسترش درس پژوهی در شوراهای معلمان در مدارس، راههای تقویت و توسعه برنامه درس پژوهی در بین مدیران كل و مدیران مناطق به جهت همسویی وحمایت از برنامه توسط آنان ،بررسی و ارائه پیشنهادات لازم به منظور تقویت نحوه ارزیابی آثار درس پژوهی ، بررسی راه¬كارهای اطلاع رسانی بهتر به معلمان در خصوص برنامه درس پژوهی  ، مدید فعالیت دبیرخانه درس پژوهی در شهر تهران در سال تحصیلی 97-96 ، پیگیری جلسه و سمینار علمی برای تقویت و نهادینه كردن امر درس پژوهی در مدارس ابتدایی .

هم چنین آمار و اطلاعات شرکت کنندگان برنامه درس پژوهی در سال تحصیلی 96-95 به شرح زیر اعلام گردید:

ارزیابی 303 اثر در دبیرخانه درس پژوهی ، مشارکت ٪62 مدارس دخترانه و ٪26 مدارس پسرانه در برنامه درس پژوهی سال تحصیلی 96-95 ،مشارکت ٪77 مدارس دولتی عادی، ٪13 مدارس شاهد، ٪7 مدارس غیر دولتی و ٪3 مدارس استثنایی در برنامه درس پژوهی ،دروس انتخاب شده به ترتیب شامل   ٪60 ریاضی، ٪17 فارسی،٪14 علوم،٪7 مطالعات اجتماعی،٪1 قرآن،٪1 سایر موارد ، تعداد کل مجریان درس پژوهی بالغ بر 30 هزار نفر ، اعلام 58 اثر منتخب کشوری.

منبع: پایگاه جامع اطلاع رسانی وزرات آموزش و پرورش