تبیان، دستیار زندگی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در رسیدگی به جزئیات لایحه حفاظت و بهره برداری از منابع ژنتیکی مصوب کردند هرگونه اقدام به فرسایش و یا تخریب عمدی و بدون مجوز منابع ژنتیکی مشمول مجازات خواهد بود.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

هرگونه تخریب عمدی و بدون مجوز منابع ژنتیکی مشمول مجازات می‌شود

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در رسیدگی به جزئیات لایحه حفاظت و بهره‌برداری از منابع ژنتیکی مصوب کردند هرگونه اقدام به فرسایش و یا تخریب عمدی و بدون مجوز منابع ژنتیکی مشمول مجازات خواهد بود.

بخش سیاست تبیان

صحن مجلس

به گزارش تبیان به نقل از ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی ابتدا با ۱۳۹ رای موافق، ۱۶ رای مخالف و ۴ رای ممتنع از مجموع ۲۱۵ نماینده حاضر به کلیات لایحه حفاظت و بهره برداری از منابع ژنتیکی رای دادند. پس از آن نیز جزئیات این لایحه مورد بررسی قرار گرفته و تصویب شد که به شرح زیر می‌باشد؛

ماده ۱ – اصطلاحات به کار رفته در این قانون دارای تعاریف زیر می‌باشد:

الف – منابع ژنتیکی: هر نوع ماده ژنتیکی با منشا گیاهی، جانوری یا ریزسازواره (میکرو ارگانیسم) که دارای واحدهای قابل توارث است و ارزش بالفعل یا بالقوه دارد.

ب – زیستگاه اصلی: مکان یا محلی که یک منبع ژنتیکی به طور طبیعی در آن جا یافت یا حفاظت می‌شود.

پ – خارج از زیستگاه اصلی: مکان یا محل یافت یا حفاظت یک منبع ژنتیکی در خارج از محل طبیعی تراکنش آن.

ت – مجموعه: منابع ژنتیکی مربوط به یک گونه یا گونه‌های خویشاوند که جمع آوری و خارج از زیستگاه اصلی حفاظت می‌شوند.

ث – دسترسی: در اختیار گرفتن منابع ژنتیکی در داخل و یا خارج از زیستگاه طبیعی آن به منظور تحقیق و یا استفاده از اجزای ژنتیکی آنها و یا استخراج مشتقات آنها.

ج  - فرآیند به‌نژادی: فرآیندی که باعث تغییر ریخته ارثی و بروز ویژگی های جدید در موجودات زنده می شود.

چ – دست ورزی ژنتیکی: آن دسته از فرآیندهای به‌نژادی که در طرح مولکولی و سلولی انجام می‌شود.

ح – بهره‌برداری: استفاده از منابع ژنتیکی به نحوی که منجر به فرسایش یا به مخاطره افتادن آنها نشود و مغایر قوانین و مقررات مربوط نباشد.

خ – بهره‌برداری ژنتیکی: استفاده از منابع ژنتیکی به منظور تولید هرگونه ماده زیستی مشتق از آنها و منابع ژنتیکی جدید.

د – به‌نژادگر: شخص حقیقی یا حقوقی که یک رقم، نوع یا نژاد ژنتیکی را برای اولین بار به صورت قابل بهره‌برداری اصلاح و یا کشف می‌کند و یا بهبود می‌بخشد.

ذ – حقوق به‌نژادگران: حقوق مالکیت فکری مرتبط با منابع ژنتیکی که به به‌نژادگران منابع ژنتیکی اعطا می‌شود.

ماده ۲ – منابع ژنتیکی که در زیستگاه‌های اصلی و یا در مجموعه‌های خارج از زیستگاه اصلی واقع در قلمرو سرزمینی و حاکمیت ملی جمهوری اسلامی ایران وجود دارند و یا آن دسته از منابع ژنتیکی که منشاء ایرانی دارند و در مراکز دولتی و غیر دولتی خارج از کشور نگهداری می شوند و همچنین اطلاعات و دانش سنتی مربوط به منابع ژنتیکی، ذخیره ژنتیکی محسوب می شود و براساس مفاد این قانون قابل دسترسی و بهره‌بردای است.

تبصره – این ماده نافی حقوق مالکیت مادی افراد بر منابع ژنتیکی خود نیست.


منبع: ایسنا