تبیان، دستیار زندگی
دانشمندان معتقدند که درختان هنگام شب به نوعی چرت می زنند.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

درختان هم شب ها چرت می زنند!

دانشمندان معتقدند که درختان هنگام شب به نوعی چرت می‌زنند.

بخش دانش و زندگی تبیان
درختان

محققان  شبی در تابستان در حالت اعتدال خورشیدی که نور در شب و روز برابر است، حرکات دو درخت توس نقره‌ای را با لیزر اندازه‌گیری کردند.

نقشه های تهیه شده با اسکنرهای لیزری نشان دادند که شاخ و برگ این درختان در شب کمی خم می شوند و این مقدار از خم شدگی قبل از طلوع خورشید به کمترین مقدار خود می‌رسد.

سرپرست تیم تحقیقاتی از دانشگاه فنلاند معتقد است که هنگام شب درختان به حالت افتادگی دچار می‌شوند که البته این میزان زیاد نیست و به نظر میرسد این افتادگی به دلیل تورم یا فشار آب درون درخت است.

هنوز مشخص نیست که نور خورشید موجب بیدار شدن درختان می‌شود یا ریتم شبانه روزی داخلی درخت چنین است. اما طلوع خورشید و برگشت درختان به حالت اولیه موجب می‌شود تا فرضیه ریتم شبانه روزی و بیداری در روز درختان تقویت شود.


منبع: مجله دانشمند