تبیان، دستیار زندگی
توانمندسازی نیروی انسانی مدارس شاهد با محوریت اعتماد سازی و بهسازی ارتباطات انسانی، ارتقاء دانش و مهارت، ارتقاء مولفه ها و سازوكارهای انگیزشی در راستای کیفیت بخشی به فعالیتهای آموزشی و پرورشی با استفاده از توان و ظرفیت های درون...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

توانمندسازی نیروی انسانی مدارس شاهد

میرسعیدقاضی در سی امین جلسه هم افزایی مدیران مدارس ابتدایی شاهد مطرح نمود:

زینب شاه مرادی - مرکز یادگیری تبیان

توانمندسازی نیروی انسانی مدارس شاهد

توانمندسازی نیروی انسانی مدارس شاهد با محوریت اعتماد سازی و بهسازی ارتباطات انسانی، ارتقاء دانش و مهارت، ارتقاء مولفه ها و سازوكارهای انگیزشی در راستای کیفیت بخشی به فعالیت های آموزشی و پرورشی با استفاده از  توان و ظرفیت های درون و برون سازمانی در اولویت اول برنامه های اداره امور شاهد و ایثارگران شهر تهران در سال تحصیلی 97-96 قرار دارد .

به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش شهر تهران ، سی امین جلسه هم افزایی مدیران مدارس ابتدایی شاهد با حضور رئیس و كارشناسان اداره امور شاهد و ایثارگران آموزش و پرورش شهرتهران و مدیران مدارس شاهد ابتدایی در دبستان شاهد شهیدان سخنور منطقه 6 برگزار گردید .

در این جلسه میرسعید قاضی رئیس اداره امور شاهد و ایثارگران شهر تهران ضمن بررسی روند ثبت نام و فرایند اجرای پروژه مهر در مدارس شاهد، به موضوع توانمندسازی كاركنان مدارس شاهد به ویژه مدیران مدارس به عنوان رهبران و گروه مرجع در مدارس پرداخت .

وی گفت: توانمندسازی به مفهوم فراهم نمودن آزادی بیشتر ، استقلال كاری ، مسئولیت پذیری برای تصمیم گیری و خودكنترلی در انجام كارها در جهت بهبود و افزایش بهره وری، پویایی و بالندگی و رشد نیروی انسانی با توجه به اهداف مدارس شاهد در سال تحصیلی جدید در اولویت اول برنامه های اداره شاهد قرار دارد .

رئیس اداره امور شاهد و ایثارگران شهر تهران گفت : بدون توانمندسازی و ارتقاء دانش و مهارت در ابعاد روابط انسانی؛ ادراكی و فنیِ همكاران ، بهبود ارتباطات انسانی و سازمانی و فراهم نمودن مولفه ها و ساز و كارهای انگیزشیِ بالقوه و عوامل مادی و معنوی، میزان بهبود و ارتقاءكیفیت برنامه های آموزشی و پرورشی مدارس شاهد اندك و ناچیز خواهد بود.

وی تاكید كرد: البته توانمندسازی و ارتقاء سرمایه انسانی بدون بهبود روابط انسانی و اعتماد سازی و ترویج و نهادینه كردن هنجارهای عمل متقابل و اعتماد ساز و تقویت سرمایه اجتماعی امكان پذیر نمی باشد. بهبود روابط انسانی و جو سازمانی ضمن گردش اطلاعات و هم افزایی با ترویج و نهادینه كردن  هنجارهای همیارانه و اعتماد ساز،  شرایط روانشناختی سازمانی را برای توانا سازی و كارآمد سازی همكاران فراهم می نماید. ا

میرسعید قاضی افزود: برای توانمندسازی علاوه بر استفاده از علم و دانش روز در هر جامعه ای باید به اقتضائات فرهنگی و دینی و اهداف آن جامعه توجه نمود و در جامعه ما نیز در امر توانمندسازی نیروی انسانی علاوه بر استفاده از  دانش روز باید از آموزه های وحیانی قرآن كریم و سیره پیامبر اكرم (ص) و ائمه اطهار (ع) برای  دستیابی به مراتبی از حیات طیبه بهره گرفت.

در ادامه  با پیشنهاد و نظر مدیران مدارس شاهد مقرر گردید موضوع توانمندسازی كاركنان مدارس شاهد به صورت مستمر و كارگاهی در جلسات قطبی و حلقه های علمی مدیران و معاونین و هم چنین شوراهای مدارس شاهد تا حصول نتیجه مطلوب پیگری شود و گزارش جلسات حلقه های علمی توسط سرگروهها به اطلاع سایر همكاران رسانده شود.

توانمندسازی نیروی انسانی مدارس شاهد

منبع: پایگاه جامع اطلاع رسانی وزارت آموزش و پرورش