تبیان، دستیار زندگی
58 درصد درآمدهای مالیاتی تا اردیبهشت ماه امسال محقق شده و نسبت به مدت مشابه سال قبل 2.5 درصد کاهش دارد.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

بودجه عمومی دولت

58 درصد درآمدهای مالیاتی تا اردیبهشت ماه امسال محقق شده و نسبت به مدت مشابه سال قبل 2.5 درصد کاهش دارد.

بخش اقتصاد تبیان
بودجه عمومی دولت

به گزارش تبیان به نقل از خبرگزاری فارس، وضعیت بودجه عمومی دولت در اردیبهشت ماه مشخص شد. براساس آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی، در دو ماهه 15 هزار و 370 میلیارد تومان درآمد کسب شده که سهم مالیات‌ها 11 هزار و 560 میلیارد تومان است که نسبت به رقم مصوب 58.4 درصد محقق شده است. همچنین درآمدهای مالیاتی نسبت به مدت مشابه سال قبل خود کاهش داشته است.

طبق آمار، بالغ بر 37 هزار و 870 میلیارد تومان هزینه‌های جاری دولت بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 67.4 درصد رشد داشته است.

همچنین در بخش واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، در مجموع 11 هزار و 700 میلیارد تومان درآمد کسب شده که سهم منابع حاصل از نفت و فراورده‌های نفتی 11 هزار و 650 میلیارد تومان بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 1638 درصد رشد داشته و البته نسبت به رقم مصوب بودجه 57.6 درصد از درآمد این بخش را محقق کرده است.

به گزارش فارس، در این مدت، تنها از رقم مصوب 12هزار و 120 میلیارد تومان بالغ بر 160 میلیارد تومان پرداخت شده که نسبت به رقم مصوب 1.3 درصد است.  تراز عملیاتی بودجه منفی 26 هزار و 760 میلیارد تومان و تراز عملیاتی و سرمایه‌ای منفی 15 هزار و 230 میلیارد تومان ثبت شده است.  همچنین بالغ بر 15 هزار و 280 میلیارد تومان از دارایی‌های مالی واگذار شده و از طرفی، تنها 50 میلیارد تومان از این دارایی‌ها تملک شده است.

بر این اساس، نسبت درآمدها به پرداخت‌های هزینه‌ای 40.6 درصد و نسبت مالیات‌ها به پرداخت هزینه‌ای 30.5 درصد بوده که به ترتیب باید به رقم مصوب 68.6 و 45.9 برسد. تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیز به فروش نفت خام 2 درصد بوده که طبق رقم مصوب باید به 71.2 درصد رسیده باشد.


منیع: خبرگزاری فارس