تبیان، دستیار زندگی
خوشبختی به احساس ما بستگی دارد. اگر همه چیز زندگی ردیف باشد اما احساس خوبی نداشته باشیم خوشبخت نیستیم. بین خوشبختی و نعمات زندگی همیشه رابطه مستقیمی وجود ندارد اما بین خوشبختی و احساس خوب همیشه رابطه مستقیم است.
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

یه حس قشنگ به اسم خوشبختی

خوشبختی به احساس ما بستگی دارد. اگر همه چیز زندگی ردیف باشد اما احساس خوبی نداشته باشیم خوشبخت نیستیم. بین خوشبختی و نعمات زندگی همیشه رابطه مستقیمی وجود ندارد اما بین خوشبختی و احساس خوب همیشه رابطه مستقیم است.

انسیه نوش آبادی _ بخش خانواده ایرانی تبیان

خوشبختی

هرگاه دل انسان شاد و احساسش نسبت به زندگی مثبت باشد خوشبخت خواهد بود هر چند به لحاظ ظاهر، نعمات زندگی زیاد نباشد و از نگاه دیگران زندگی روبراه نباشد. بنابراین یکی از مهم‌ترین راه‌های خوشبختی داشتن احساس خوب است. باید این احساس خوب را تقویت کرد. باید به احساس توجه نمود. در مورد سالمندان هم گاهی می‌بینیم همه چیز زندگی را برایشان فراهم نموده‌ایم باز هم راضی و خرسند نیستند این بدان علت است که به احساسشان توجه نکرده‌ایم. توجه به احساس کودکان، سالمندان و خودمان مهم‌تر از روبراه کردن استانداردهای زندگی است. احساس خوب داشتن و احساس خوشبخت بودن، از خوشبختی واقعی که در استانداردهای روانشناسی و جامعه‌شناسی تعریف می‌شود در ایجاد روح و روان سالم، حتی جسم سالم مؤثرتر است. شاید یک مرد مجرد به لحاظ اقتصادی یا شغلی یا آزادی اجتماعی نسبت به یک مرد متأهل در وضعیت بهتری باشد، اما احساس خوشبختی یک مرد متأهل هر چند مسئولیت‌های فراوان زندگی او را خسته کرده است، بیش از احساس خوشبختی یک مجرد رها و بی‌مسئولیت است. این احساس خوشبختی چیز کمی نیست و باید برای تقویت آن و از بین بردن موانع آن تلاش کرد.

احساس خوب را تشخیص بدهیم

برای تقویت خوشبختی باید احساس خوب را تقویت نمود و برای تقویت احساس خوب، قطعاً باید سلیقه و مزاج فرد در نظر گرفته شود اما چون دل هرگاه به حال خودش رها شود استعداد زیاده‌خواهی و هرز روی و حتی طغیان دارد دل را باید به شدت مراقبت نمود تا احساسات کاذب عقل و زندگی ما را تحت تأثیر خود قرار ندهند. بر فرض مثال اگر دل را در مادیات رها کنیم و دائماً در فضاهایی مثل بازارها پرسه بزنیم و با افراد مادی‌گرا معاشرت کنیم دل بیمار می‌شود و احساس خوب را فقط در مادیات جستجو می‌کند اگر چنین اتفاقی افتاد احساس خوب هیچ‌گاه هم به دست نخواهد آمد. در این صورت احساس خوب داشتن معادل خوشبختی نخواهد بود. احساس خوب وقتی معادل خوشبختی است که دل از انحرافات و بیماری‌ها پاک باشد. هر احساس لذتی احساس خوب نخواهد بود. احساس خوب، به جز آن معیارهایی که در دین برای آن معرفی شده، با عقل نیز تشخیص داده می‌شود احساسی که چند سال دیگر شما را پشیمان نکند. عمرتان را در راه بیهوده‌ای تلف نکند. و ....

احساس خوب را تقویت کنیم

برای تقویت خوشبختی باید احساس خوب را تقویت نمود و برای تقویت احساس خوب، قطعاً باید سلیقه و مزاج فرد در نظر گرفته شود اما چون دل هرگاه به حال خودش رها شود استعداد زیاده‌خواهی و هرز روی و حتی طغیان دارد دل را باید به شدت مراقبت نمود تا احساسات کاذب عقل و زندگی ما را تحت تأثیر خود قرار ندهند

اگر احساس خوب شما در مسیر درست خود قرار دارد و عقلتان از آن حمایت می‌کند نسبت به آن بی توجه نباشید و آن را فدای مسائل دیگر نکنید. به فرض برای اینکه با همسرتان روابط عاشقانه‌تری داشته باشید تلاش کنید و این روابط عاشقانه را فدای کار و مسائل مادی نکنید. همین روزهایی که در انتظار روزهای خوشی در آینده با بی‌حوصلگی سپری می‌شود، بهترین روزهای زندگی شماست. همین روزها را با احساس خوب سپری کنید.

سرود مجلس جمشید گفته‌اند این بود

که جام باده بیاور که جم نخواهد ماند.

در دین ما به لذت‌هایی که از راه حلال به دست می‌آید بها داده می‌شود. مثلاً زناشویی با همسر، موجب پاداش‌های بزرگ آخرتی است. چرا که اگر احساسات خوب را تقویت کنیم نیرو و اعصابمان برای کار و تلاش در زندگی نیز بیشتر خواهد شد. اما بی‌توجهی به احساس رضایت و خوشبختی، موجب یاس و خستگی و بیماری‌های عصبی خواهد بود.

احساس بد را درمان کنیم

هر روز در بخش تغذیه با هشدارهایی مواجه هستیم که ما را از خوردن چیزهای مضری که سرطان‌زا هستند نهی می‌کند. اما از توجه به احساساتی که سرطان‌زا هستند غافلیم. گاهی یک احساس بد یا احساس بد بودن چنان پیشرفت می‌کند که روی تمام زندگی ما سایه می‌اندازد. وقتی احساسات منفی پیشرفت می‌کند بیش از هر سم مهلک یا غذای سرطان‌زا، دشمن جان می‌شود. عذاب وجدان یکی از مهم‌ترین احساسات منفی است که دشمن آرامش و شادی است. کسی که نمی‌تواند خودش را ببخشد و خود را بد می‌داند هیچ‌گاه قلبا و واقعاً شادی را تجربه نخواهد کرد. باید احساسات بد خودمان را بشناسیم با آن‌ها رودررو شویم اگر می‌توانیم اشتباهاتی را جبران کنیم تا آن‌ها را برطرف کنیم این کار را جدی بگیریم. یا اگر ممکن است با کارهای خوب دیگر این احساسات منفی را از خودمان دور کنیم. به هر حال برای از بین بردن آن احساسی که در اعماق قلبمان ریشه کرده و گاهی بدون آنکه متوجه باشیم آزارمان می‌دهد و حتی موجب بیماری‌های عصبی در وجودمان می‌شود، باید اقدام کرد.


مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.