تبیان، دستیار زندگی
اگر رکوع فراموش شود، نماز باطل می شود اما اگر یک سجده به تنهایی فراموش شود، نماز باطل نمی شود.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

تفاوت رکوع و سجده

اگر رکوع فراموش شود، نماز باطل می شود اما اگر یک سجده به تنهایی فراموش شود، نماز باطل نمی شود.

بخش احکام اسلامی تبیان
تفاوت رکوع و سجده

رکوع و سجده از ارکان نماز محسوب می شوند.

تفاوت رکوع و سجده در این است که رکوع به تنهایی رکن محسوب می شود؛ اما در سجده، دو سجده با هم رکن می باشد. و یک سجده به تنهایی رکن نیست.

بنابراین اگر رکوع فراموش شود، نماز باطل می شود اما اگر یک سجده به تنهایی فراموش شود، نماز باطل نمی شود.


منبع:
کانال تلگرام رساله آیت الله خامنه ای
مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.