تبیان، دستیار زندگی
ید صحیفهمباركه سجّادیه: یكى از عظیم‏ترین و درخشان‏ترین اخترهاى فروزانِ معنویّتِ اسلامىاست و فروغ بى‏پایان و ابدى این كتاب مقدّس، براى همیشه چراغ راه همهمعنویّت‏خواهان و حقّ‏طلبان خواهد بود.  این كتاب اثر و یادگار سیّ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

پس از چندین سال تلاش فرهنگ نامه موضوعى صحیفه سجادیه به چاپ رسید

صحیفهمباركه سجّادیه: یكى از عظیم‏ترین و درخشان‏ترین اخترهاى فروزانِ معنویّتِ اسلامىاست و فروغ بى‏پایان و ابدى این كتاب مقدّس، براى همیشه چراغ راه همهمعنویّت‏خواهان و حقّ‏طلبان خواهد بود.

این كتاب اثر و یادگار سیّدالساجدین حضرت امامعلى بن الحسین
علیهما السلام است و دربردارنده پنجاه و چهار دعا مى‏باشد كه آن حضرت در جلسه‏اىنورانى آن را براى دو فرزند برومندشان، حضرت امام باقر
 علیه السلام و زید بن على علیهما السلامنقل كرده و هر دو را امر به كتابت و محافظت از این اثر بى‏بدیل و سترگ نموده است.

جاى بسى تأسف است كه در زمان حاضر تصوّر عامّهمردم از
صحیفه سجادیه، تنها خواندن و زمزمه نمودن آن است و تلاشى در جهت فهم آن و دركمعانىِ آنچه بر زبان جارى مى‏سازند، نمى‏نمایند. حتّى برخى از اندیشمندان دینى نیزبه كتاب‏هاى دعایى و صحیفه مباركه سجّادیّه، به دید یكى از عمیق‏ترین مآخذ معارفالهى نظر نكرده و در مباحث مطروحه، به جملات و فرازهاى آن ارجاعى نداشته‏اند و ازاین رو ستمى بس عظیم به بخش وسیعى از معارفِ منحصر به فردِ فرهنگ آل‏البیت علیهمالسلام رفته است.

لذا ضرورى است اندیشمندان حوزه دین و عالمانبلندهمّت، این كتاب را نه فقط به عنوان زمزمه‏اى عارفانه، بلكه به عنوان منبعى غنىدر القاى ظریف‏ترین معارف الهى، به مردم معرفى كرده، به تبیین و تفسیر این كلماتآسمانى بپردازند.

در این مسیر نخستین گام براى زدودنِ غبار غُربتاز دعاهاى روح‏افزاى صحیفه سجّادیّه، تهیه معاجم و فرهنگ‏نامه‏هایى براى تسریع دردست‏یابى به محتوا و مضامین فرازهاى ادعیه است.

احساس نیاز به وجود فرهنگ‏واره‏اى جامع براىصحیفه كامله سجّادیّه، ما را بر آن داشت تا با سبْكى جدید به موضوع‏نگارى صحیفهمباركه سجّادیّه بپردازیم.

پس از چندین سال تلاش فرهنگ نامه موضوعى صحیفهسجادیه به چاپ رسید.

در این فرهنگ نامه، بیش از 900 موضوع اصلى وجوددارد و تعداد 794 موضوع ارجاعى تعبیه گردیده است. در زیرساخت موضوعات اصلى آن، عناوینىبراى فرازهاى دعا نگاشته شده كه تعداد آن عناوین نیز 9226 عنوان مى‏باشد.

در پایانِچینش موضوعات و فرازهاى، دعاهاى صحیفه سجّادیّه به همراه ترجمه آن قرار داده شد تامراجعه‏كننده براى پى بردن به قبل و بعد هر عبارت و فرازِ تقطیع شده كه همراه باموضوعات ذكرگردیده، ناچار به مراجعه به چاپ‏هاى دیگر صحیفه نباشد.

این اثر درسه جلد وزیرى به طبع رسیده و داراى 1568 صفحه با جلد گالینگور به بازار عرضه شدهاست.