تبیان، دستیار زندگی
حجاب در نماز تنها برای محفوظ ماندن از دیدگاه اجنبی نیست تا در جای خلوت نیاز به آن نباشد ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

حجاب در نماز برای چیست؟

حجاب در نماز تنها برای محفوظ ماندن از دیدگاه اجنبی نیست تا در جای خلوت نیاز به آن نباشد ...

بخش اخلاق و عرفان اسلامی تبیان
حجاب در نماز

حجاب در نماز یك شعار شخصیت و متانت برای زن است و یك الگوی عفّت و حیا برای بانوان مكرّمه تا بدینوسیله بر رعایت و حفظ آن در غیر مواقع نماز هم جدیّت بخرج داده. مگر نه این است كه خداوند در همه جا و همه مكانها وجود دارد همانطور كه در قرآن كریم می‌فرماید: «فَأَیْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ؛ هر كجا روی كنید روی به سوی خدا می‌باشد» ولی در عین حال خداوند دستور داده همگان باید بسوی یك مكان كه آن را كعبه می‌نامند نماز بگذارند این دستور هرگز نمی‌تواند معقول و پسندیده باشد مگر اینكه خداوند یكسری فوائد مثبت و نتائج خوبی را در این دستور دیده باشد كه حق هم همین است و حكمت‌ها و فلسفه‌ها رو بسوی كعبه كردن در نماز منحصر به یك دو مورد نیست.

رعایت حجاب در نماز نیز حكمتی همانند حكمت نماز خواندن بسوی قبله را دارد مضافاً باور و اعتقاد خالص او را به محك آزمایش و امتحان بكشد تا به بنده خود و دیگران نیز ثابت كند ایمان او تا چه اندازه مبتنی بر باور و تسلیم بوده است.


منبع:
سایت عرفان؛ بیانات استاد انصاریان

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.