تبیان، دستیار زندگی
کتاب «مدیریت و مهندسی فرهنگ» اثر حکیمه تارویردی پور و سهیلا الله مرادی در نشر آیدین ساور منتشر شده است.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

«مدیریت و مهندسی فرهنگ»  در بازار نشر

کتاب «مدیریت و مهندسی فرهنگ» اثر حکیمه تارویردی ‌پور و سهیلا الله‌مرادی در نشر آیدین‌ساور منتشر شده است.

بخش کتاب و کتاب خوانی تبیان
مدیریت و مهندسی فرهنگ

کتاب «مدیریت و مهندسی فرهنگ» می‌کوشد با نگاهی عمیق‌تر به تعاریف و مفهوم فرهنگ، مروری باشد بر نظریات مختلف مدیریت و مهندسی فرهنگ در دنیا و نگاه اندیشمندان ایرانی که سعی کرده‌اند دریچه‌ای بومی و کاربردی به این مفاهیم داشته باشند.

مخاطبان کتاب «مدیریت و مهندسی فرهنگ» مدیران فرهنگی جوان و دانشجویان رشته تحصیلی مدیریت فرهنگی است.

این اثر از چهار بخش «تعریف‌ها»، «نظریه‌های فرهنگی»، «مدیریت فرهنگی» و «مهندسی فرهنگی» تشکیل شده است.

در این اثر تعریف فرهنگ از دیدگاه‌های «تایلور»، «هیلر»، «مالینفسکی»، «هرسکوویتس»، «دورکیم»، «تالکت پارسونز»، «تامس»، «روت بندیکت»، «گی روشه»، «یانگ»، «شومبار دولو»، «آنتونی گیرنز»، «کانت»، «نی اس الیوت»، «تسودی باربو»، «آندره مالرو»، «کارل مارکس»، «کلودلوی استروس»، «هگل»، «هانتینگتون»، «کروبر و کلاکان»، «آدورنو» و «هورکهایمر» ارائه شده است.

تاریخچه و وضعیت کنونی مدیریت فرهنگی، میزان مهم بودن مدیریت فرهنگی، اصول مدیریت فرهنگی، فرهنگ از دیدگاه مقام معظم رهبری، انواع مدیریت فرهنگی، قلمرو مدیریت فرهنگی، دیدگاه‌های متفاوت در مورد مهندسی فرهنگ، اصول حاکم بر مهندسی فرهنگ، متولیان مهندسی فرهنگ و رویکرد درست در مهندسی و مدیریت فرهنگ از جمله مباحث مطرح شده در این اثر به شمار می‌آیند.

این اثر از چهار بخش «تعریف‌ها»، «نظریه‌های فرهنگی»، «مدیریت فرهنگی» و «مهندسی فرهنگی» تشکیل شده است.

در بخش‌هایی از این اثر می‌خوانیم: «مدیریت فرهنگی دولتی دربرگیرنده ابزاری برای پیش‌برد یک سیاست فرهنگی در تمام سطوح جامعه است. این ابزار در کشورهای مختلف و برحسب سیاست‌های مختلف، ممکن است ویژگی‌های متفاوتی داشته باشد. الگوهای سازمانی متفاوت مدیریت فرهنگی در این کشورها را می‌توان بر اساس معیارهایی همچون متمرکز بودن یا فدرال بودن ساختار سیاسی، به آسانی از یکدیگر متمایز کرد. برای مثال در بسیاری از کشورها وزارت کاملاً مستقلی با عنوان وزارت فرهنگ وجود ندارد و خدمات فرهنگی دولت در وزارت‌های دیگر، همچون وزارت آموزش و پرورش، اطلاعات، جوانان و ورزش و ... انجام می‌گیرد.»

نخستین چاپ کتاب «مدیریت و مهندسی فرهنگ» اثر حکیمه تارویردی‌پور و سهیلا الله مرادی، با شمارگان 1000 نسخه، در 120 صفحه، به بهای 150 هزار ریال از سوی انتشارات آیدین‌ساو راهی بازار نشر شده است.

منبع: ایبنا