تبیان، دستیار زندگی
دانشمندان با مطالعه ۲۶ میلیون کهکشان دوردست متوجه شده اند ۴ درصد جهان هستی از ماده معمولی، ۲۶ درصد از ماده تاریک و۷۰ درصد از انرژی تاریک ساخته شده است.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

۹۶ درصد جهان تاریک است

دانشمندان با مطالعه ۲۶ میلیون کهکشان دوردست متوجه شده اند ۴ درصد جهان هستی از ماده معمولی، ۲۶ درصد از ماده تاریک و۷۰ درصد از انرژی تاریک ساخته شده است.

بخش دانش وزندگی تبیان
کهکشان

دانشمندان با انجام مطالعه ای از کهکشان های دوردست توانسته اند دقیق ترین نقشه ماده تاریک را ایجاد کنند.  این نقشه با اندازه گیری نور منتشر شده از ۲۶ میلیون کهکشان دوردست ساخته شده است.

یافته های به دست آمده با کمک این نقشه از مطالعات پیشین حمایت می کند. براساس این مطالعات ۴ درصد جهان هستی از ماده معمولی، ۲۶ درصد از ماده تاریک و ۷۰ درصد از انرژی تاریک ساخته شده است.

گروهی از محققان بین المللی با توجه به اطلاعات به دست آمده از سال نخست فعالیت پروژه «تحقیقات انرژی تاریک» (DES) ابه این نتیجه رسیده اند. هدف از پروژه DES کمک به درک بهتر از انرژی تاریک است که به گسترش سریع جهان منجر می شود.

در این پروژه یک دوربین قدرتمند انرژی تاریک روی تلسکوپی در شیلی به کاربرده شد تا مقدار و توزیع ماده تاریک در جهان فعلی را اندازه گیری کند.


منبع: مهر