تبیان، دستیار زندگی
ند طلاب حوزه علمیه به هنگام آموزش در مراکز تخصصی، ملزم به ادامه تحصیل در سطوح عالی فقه و اصول بوده و این موضوع حجم دروس را به دو برابر حجم دروس معمول در سایر مراکز علمی رسانده است. به گزارش مهر حجت الاسلام "حمید محمدی"&nb...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

یک حوزوی حداقل دو برابر یک دانشگاهی در روز تحصیل می کند

طلاب حوزه علمیه به هنگام آموزش در مراکز تخصصی، ملزم به ادامه تحصیل در سطوح عالی فقه و اصول بوده و این موضوع حجم دروس را به دو برابر حجم دروس معمول در سایر مراکز علمی رسانده است.
به گزارش مهر حجت الاسلام "حمید محمدی"  گفت : در مصوبه شورای عالی حوزه علمیه، سه مرحله برای رشته های تخصصی تعریف شد تا در یک سیر منطقی بتوانیم به نقطه مطلوب در هر رشته تخصص برسیم. در حقیقت در تعریف یک سیر منطقی علمی در هر شاخه از علوم ، چهار گام برداشته می شود. گام اول این است که دانش پژوه با مبانی پایه های و رشته های عام آشنا می شوند که این گام در سطح یک حوزه به عنوان آشنایی با مبانی پایه ای و اساسی علوم حوزوی برداشته می شود. در گام دوم یک انشعاب خاص در یکی از علوم مطالعه شده در گام اول ایجاد می شود. در گام دوم طلبه به صورت عمومی با یک رشته خاص آشنا می شود و با کلیات یک علم مثلا تفسیر، تاریخ و یا سایر علوم  بیشتر آشنا می شوند. این گام در سطح دو حوزه (کارشناسی) برداشته می شود.

مدیر دفتر امور مراکز تخصصی مرکز مدیریت حوزه علمیه قم  افزود: در گام سوم، دانش پژوه به صورت تخصصی با یکی از شاخه های علم مورد نظر آشنا می شود. به عنوان مثال شخصی که در سطح دو با تفسیر به صورت تخصصی آشنا شده در سطح سه با یکی از شاخه های علوم تفسیر مانند علم قرائت، تفسیر ترتیبی یا شاخه های دیگر به صورت تخصصی آشنا خواهد شد.   مقطع سطح سه ( کارشناسی ارشد) در حقیقت برداشتن این گام سوم است. در گام چهارم نیز حرکت فوق تخصصی و نظریه پردازی علمی در علوم مطرح می شود،  در این گام دانش پژوه  در یک شاخه از علم مثلا تفسیر ترتیبی  قدرت استنباط پیدا کرده و  صاحب نظریه می شود.

وی افزود: به بیان دیگر در سطح یک با همه رشته ها به صورت عمومی آشنا می شوند. در سطح دو طلبه با منابع و قوت و ضعف آن در یک رشته خاص آشنا می شود. در سطح سه بر مبنای نظریات دیگران نظریات مورد نقد و بررسی قرار می گیرد و ادله بیان می شود و در سطح چهار شخص توان ارائه نظریه و توان دفاع علمی بدون تکیه بر نظریات دیگران را پیدا می کند.

مدیر دفتر امور مراکز تخصصی افزود: این روال و سیر علمی در کنار شیوه سنتی مطالعات علمی در حوزه قرار گرفت و مشخص شد که اولا از لوازم طی کردن این سیر تخصصی، ادامه دادن آن شیوه سنتی است به طوری که طلبه باید در کنار این رشته های تخصصی به صورت الزامی دروس مرسوم حوزه را در شاخه فقه و اصول نیز به صورت رسمی ادامه دهد. این دو الزاما باید در کنار یکدیگر قرار گیرد، در غیر این صورت امکان ادامه تحصیل در رشته تخصصی موجود نیست.

وی افزود : در کنار تدوین این سطوح، 72 تا 82 واحد در سطح دو (فوق دیپلم به کارشناسی) ، 62 تا 72 واحد برای سطح سه (کارشناسی ارشد) و 52 تا 62 واحد درسی در سطح چهار (دکتری) برای رشته های تخصصی تعریف شد. به عبارت دیگر یک طلبه اگر با مدرک دیپلم وارد حوزه شده باشد در پایان سطح یک دارای مدرک فوق دیپلم است و این شخص باید برای رسیدن به پایان سطح دو (کارشناسی) حداقل 144واحد پاس کند که 72 واحد آن دروس تخصصی و نزدیک به همین مقدار دروس فقه و اصول است.

وی افزود: یک حوزوی حداقل دو برابر یک دانشگاهی در روز تحصیل می کند به عنوان نمونه یک دانشگاهی اگر در هفته سه روز مطالعه درسی داشته باشد به راحتی واحدهای خود را پاس می کند، اما یک حوزوی حداقل نیازمند شش روز کار علمی در هفته است که این سیر علمی در کنار تلاش های مرسوم یک روحانی در تبلیغ و اقامه جماعت است.