تبیان، دستیار زندگی
در این مطلب سعی داریم با تهیه یک بطری و مقداری سیم و همچنین تعدادی آهنربا یک فرفره آهنربایی بسیار جالب بسازیم...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

چگونه یک فرفره آهنربایی با باتری بسازیم

در این مطلب سعی داریم با تهیه یک بطری و مقداری سیم و همچنین تعدادی آهنربا یک فرفره آهنربایی بسیار جالب بسازیم. روش ساخت چنین کاردستی بسیار آن بوده و در زمات کوتاهی می توانید به نتیجه مطلوب برسید.

زینب شاه مرادی - بخش پژوهش های دانش آموزی

چگونه یک فرفره آهنربایی با باتری بسازیم

مرحله اول: ابتدا وسایل مورد نیاز را تهیه کنید:

یک عدد باتری

مقداری سیم

دو عدد آهنربا

چگونه یک فرفره آهنربایی با باتری بسازیم

مرحله دوم: در این بخش ابتدا مقداری سیم تهیه کنید و سپس سیم را از وسط آن روی هم خم کنید.

چگونه یک فرفره آهنربایی با باتری بسازیم

چگونه یک فرفره آهنربایی با باتری بسازیم

چگونه یک فرفره آهنربایی با باتری بسازیم

چگونه یک فرفره آهنربایی با باتری بسازیم

مرحله سوم: سپس از قسمتی که سیم را خم کردید دو طرف سیم را در سمت راست و چپ خم کنید.

چگونه یک فرفره آهنربایی با باتری بسازیم

چگونه یک فرفره آهنربایی با باتری بسازیم

چگونه یک فرفره آهنربایی با باتری بسازیم

مرحله چهارم: در ادامه کار مرحله قبل سیم ها را به سمت بالا خم نمایید.

چگونه یک فرفره آهنربایی با باتری بسازیم

چگونه یک فرفره آهنربایی با باتری بسازیم

چگونه یک فرفره آهنربایی با باتری بسازیم

مرحله پنجم: ادامه سیم ها را نیز به طرف یکدیگر خم کنید.

هم چنین سیم را به شکلی خم کنید و به همانند یک حلقه شکل دهید تا بتوانید در زیر باتری و درون اهنربا قرار بگیرد.

چگونه یک فرفره آهنربایی با باتری بسازیم

چگونه یک فرفره آهنربایی با باتری بسازیم

چگونه یک فرفره آهنربایی با باتری بسازیم

چگونه یک فرفره آهنربایی با باتری بسازیم

چگونه یک فرفره آهنربایی با باتری بسازیم

مرحله ششم: در این بخش دو آهنربا کوچک تهیه کنید و این دو را به زیر باتری قرار دهید.

چگونه یک فرفره آهنربایی با باتری بسازیم

مرحله هفتم: در این بخش باتری را درون طرح سیمی قرار دهید.

چگونه یک فرفره آهنربایی با باتری بسازیم

چگونه یک فرفره آهنربایی با باتری بسازیم

چگونه یک فرفره آهنربایی با باتری بسازیم

مرحله هشتم: در نهایت شما چرخانده شدن سیم بوده و شما توانسته اید یک فرفره آهنربایی بسازید.

چگونه یک فرفره آهنربایی با باتری بسازیم

منبع: http://bamabiamooz.com