تبیان، دستیار زندگی
از محبوبترین بندگان نزد خدا، بنده ای است که پروردگار او را در مبارزه با نفسش یاری می کند. و ان من احب عباد الله عبدا اعانه الله علی نفسه.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

شدیدترین ساعت بنی آدم

از محبوبترین بندگان نزد خدا، بنده ای است که پروردگار او را در مبارزه با نفسش یاری می کند. "و ان من احب عباد الله عبدا اعانه الله علی نفسه".

بخش اخلاق و عرفان اسلامی تبیان
شدیدترین ساعت بنی آدم

امام صادق علیه السلام می فرماید: شدیدترین ساعت بنی آدم وقتی است که ملک الموت می آید، آقاجان! اگر جوانی، اگر پیری، هر چه هستی، شدید ترین ساعت بنی آدم همان وقت است که نه طبیبی به داد تو می رسد، نه اقوام و عشیره تو را یاری می کنند. تنها کسی که تو را یاری می کند، عمل است و خدای عزیز.

آیا شما آن واعظ و زاجر را دارید؟ آیا در نفس تو کسی هست که تو را موعظه کند و از پس پرده باخبر بکند؟ اگر دارید، مژده بر شما و معلوم می شود که مورد اعانت پروردگار قرار گرفته ایم که حضرت فرمود: از محبوبترین بندگان نزد خدا، بنده ای است که پروردگار او را در مبارزه با نفسش یاری می کند. "و ان من احب عباد الله عبدا اعانه الله علی نفسه".

منبع:

کانال تلگرام آیت الله حق شناس؛ به نقل از [ز ملک تا ملکوت ج3 ص 177- دروس اخلاق آیت الله حق شناس

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.