تبیان، دستیار زندگی
اگر بین یک یا دو سجده شک کنیم چه باید بکنیم؟
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

شک در تعداد سجده ها

اگر بین یک یا دو سجده شک کنیم چه باید بکنیم؟

شک در تعداد سجده

اگر در همان حالِ نشسته یا قبل از ایستادن کامل برای رکعت بعدی، شک کردید باید یک سجده دیگر بجا بیاورید تا مطمئن شوید دو سجده انجام شده است.

اما اگر ایستادید برای رکعت بعد و در آن حال شک کردید، «شک بعد از محل» محسوب میشود و نباید به آن اعتنا کرد.


منبع:
کانال تلگرام نشر احکام؛ به نقل از استفتا ازسایت مراجع

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.