تبیان، دستیار زندگی
آن مصوبه شورای عالی حوزه علمیه قم اساس تشکیل مرکز آموزش های تخصصی تفسیر و علوم قرآن در سه سطح کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری قرار گرفته است. به گزارش مهر بر اساس مصوبه شماره 417 که در تاریخ 9خرداد 82 به تصویب شورای عال...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

مصوبه شورای عالی حوزه علمیه قم برای تشکیل مرکز آموزش های تخصصی علوم قرآن

مصوبه شورای عالی حوزه علمیه قم اساس تشکیل مرکز آموزش های تخصصی تفسیر و علوم قرآن در سه سطح کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری قرار گرفته است.

به گزارش مهر بر اساس مصوبه شماره 417 که در تاریخ 9خرداد 82 به تصویب شورای عالی حوزه علمیه رسیده است به منظور ترویج فرهنگ قرآنی و ضرورت تربیت مفسران، محققان و مبلغان قرآن، کلیات رشته و اهداف، سیاست ها، شرایط و برنامه درسی دوره اول رشته تخصصی تفسیر و علوم قرآن تصویب می شود.

در این سند، در تعریف مرکز آموزش های تخصصی تفسیر و علوم قرآن آمده است: مرکز تخصصی تفسیر و علوم قرآن یکی از مراکز آموزش های تخصصی حوزه علمیه قم است که امور آموزش و پژوهش طلاب را در زمینه تفسیر و علوم قرآن در سه دوره سطح دو، سطح سه و سطح چهار برنامه ریزی و اجرا کرده و بر دروس فقه، اصول و تربیت اخلاقی طلاب در طول این سه دوره نظارت کرده و در صورت لزوم اجرا می کند.

در تعریف دوره اول نیز آمده است: دوره اول رشته تخصصی تفسیر و علوم قرآن، دوره ای است که دانش پژوه با تفسیر و علوم قرآن آشنا شده و دروس متناسب با این دوره را با پیش نیازهای یکی از گرایش های مقطع بالاتر فرا گیرد و موفق به دریافت "مدرک سطح دو تفسیر و علوم قرآن " می شود.

اهداف خاص دوره اول تربیت مبلغ قرآنی در سطح عمومی، پرورش معلم و دبیر قرآن و شناسایی و پرورش استعدادهای درخشان به منظور ورود به مقطع بالاتر اعلام شده است. همچنین در اهداف آموزشی این دوره عناوینی مانند توانایی پژوهش و استفاده از متون عربی و علوم قرآن، آشنایی با تفسیر و علوم قرآن و منابع و ماخذ آن، توانایی استفاده از قرآن در تبلیغ و آشنایی با مهارت ها جهت تبلیغ، تحقیق و تدریس آمده است.

طول مدت تحصیل در سطح دو با احتساب زمان تحقیق پایانی سه تا چهار سال بوده ولی برای استعدادهای درخشان دو سال خواهد بود. دانش پژوهان در این مقطع 81 واحد را می گذرانند که 19 واحد آن دروس عمومی رشته های تخصصی ، 59 واحد آن دروس تخصصی و 3 واحد آن پایان نامه است. هر واحد عملی نیز 16 ساعت و هر واحد عملی 32 ساعت است.

در این دوره 1776ساعت دروس عمومی و مشترک ارائه خواهد شد که 816 ساعت آن دروس نظری و 1008 ساعت آن دروس علمی خواهد بود.