تبیان، دستیار زندگی
ند استفاده فعال از تجربیات علمی و عملی جامعه جهانی در مهندسی توسعه ضروری است یازدهمین نشست از سلسله کرسی ‌های آزاداندیشی و نظریه ‌پردازی با موضوع «روند دستیابی به مهندسی توسعه اسلامی» باحضور اندیشوران و پژوهش‌گران حوز...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

معارف دینی نقش محوری در جهت‌ گیری معارف علمی دارند

استفاده فعال از تجربیات علمی و عملی جامعه جهانی در مهندسی توسعه ضروری است

یازدهمین نشست از سلسله کرسی ‌های آزاداندیشی و نظریه ‌پردازی با موضوع «روند دستیابی به مهندسی توسعه اسلامی» باحضور اندیشوران و پژوهش‌گران حوزوی و دانشگاهی در قم برگزار شد.

به گزارش مهر ، حجت‌ الاسلام "علی‌رضا پیروزمند" در این نشست با اشاره به مفهوم توسعه اسلامی اظهار داشت: توسعه اسلامی تعالی همه جانبه، پایدار و فزاینده اجتماعی مبتنی بر بینش و آرمان ‌های اسلامی، گستردگی توأم با پیچیدگی بیشتر در به فعلیت درآوردن و به خدمت گرفتن توانمندی های انسانی و امکانات طبیعی در جهت تکامل فرد و جامعه است.

این استاد حوزه و دانشگاه در ادامه با بیان اینکه برای رسیدن به توسعه اسلامی نیازمند مهندسی توسعه اسلامی هستیم، افزود: مهندسی توسعه اسلامی طراحی سامانه پویایی است که با جاسازی و به کارگیری صحیح عناصر یا متغیرهای توسعه، مدیریت پیشرویی را مبتنی بر باورها و ارزش‌ های اسلامی امکان ‌پذیر می ‌سازد. برنامه توسعه، ابزار مهندسی توسعه اجتماعی است و به پشتوانه الگوی توسعه تنظیم می ‌شود که این الگوی توسعه خود محصول فرهنگ توسعه است و فرهنگ توسعه از زنجیره نظام علوم نظام ارزش ها و نظام مبانی ارتزاق می‌ شود.

این نظریه پردازگفت: مهندسی توسعه اجتماعی از سه زیر سیستم مهندسی توسعه سیاسی، مهندسی توسعه فرهنگی و مهندسی توسعه اقتصادی تشکیل شده که طراحی هر یک از این سیستم ‌ها از طریق طراحی ساختارها یا روابطی ممکن است که به تولید محصولات و نتایج مورد انتظار بینجامد. طراحی توسعه خود پس از سه فرایند تشخیص، تخصیص و اجراء و نظارت امکان می‌یابد.

وی الگوی توسعه را روش برنامه ‌ریزی توسعه و یا ابزار تبدیل مبانی و ارزش‌ ها به نسبت‌ های کیفی و کمی دانست و گفت: الگوی توسعه باید بتواند مؤلفه ‌های مؤثر در توسعه اجتماعی را به خوبی شناخته و نسبت صحیحی بین آنها برقرار کند فرهنگ توسعه مجموعه اطلاعات یا دانش‌ های مورد پذیرش است که برآیند آنها در ارائه الگوی توسعه مشخصی تبلور یافته که بنابراین تعریف الگوی توسعه اسلامی محصول سه لایه دانشی نظام علوم، نظام ارزش ها و نظام مبانی است.

این استاد حوزه و دانشگاه گفت: معارف دینی نقش محوری در جهت‌ گیری معارف علمی دارند و مجموعه این علوم بر روی هم در تنظیم الگوی توسعه و سپس مهندسی توسعه حضور دارند. باورها، ارزش ها و هنجارهای اسلامی از عمیق‌ ترین لایه ‌های مهندسی توسعه تا روبنایی ‌ترین آنها حاضر و تأثیرگذارند هر چند این تأثیرگذاری در همه موارد و سطوح یکسان نیست. در این راه حوزه‌ های علمیه مسئولیت سنگینی را بر عهده دارند. با این نگرش می‌ توان در دوران گذار و حتی پس از آن به استفاده فعال از تجربیات علمی و عملی جامعه جهانی در مهندسی توسعه پرداخت.