تبیان، دستیار زندگی
شد پانزدهمین کرسی آزاد اندیشی حوزه علمیه قم با موضوع "رابطه کاهش قدرت خرید با بهره" به همت دفتر جنبش نرم افزاری حوزه علمیه قم برگزار شد. به گزارش مهر، در این کرسی، حجت الاسلام" حسن آقانظری" با ‏طرح پرسش قوام ماهیت پو...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

پانزدهمین کرسی آزاد اندیشی حوزه علمیه قم برگزار شد

پانزدهمین کرسی آزاد اندیشی حوزه علمیه قم با موضوع "رابطه کاهش قدرت خرید با بهره" به همت دفتر جنبش نرم افزاری حوزه علمیه قم برگزار شد.

به گزارش مهر، در این کرسی، حجت الاسلام" حسن آقانظری" با ‏طرح پرسش قوام ماهیت پول، ‏پاسخ جامع به آن را منوط به بحث اساسی تعریف ماهیت پول دانست ‏و گفت: ‏در این مورد دو نظریه در میان اقتصاددانان وجود دارد نظریه‌ ای که طرفداران آن معتقدند قوام ماهیت پول به قدرت ‏خرید آن است و با کاهش آن قسمتی از ماهیت پول هم از بین ‏می‌رود. لذا پرداخت ارزش اسمی موجب خسارت قرض دهنده است و از ‏لحاظ فقهی باید خسارت وارده به قرض دهنده جبران شود چون قرض ‏گیرنده نسبت به ماهیت پول، ضامن است. بنابرین مقدار جبرانی ‏نه منفعت تلقی می‌شود و نه پول زیادی تا ربا محسوب گردد.‏

وی در ادامه گفت: مطابق نظریه اول، چون تورم ذخیره ارزش ‏نکرده، کاهش قدرت خرید پول بید جبران شود در حالیکه بر اساس ‏نظریه دوم، چون ذخیره ارزش آن بطور کامل از بین نرفته و ‏تنها درصدی از ذخیره ارزش آن کم شده، همچنان ماهیت خود را ‏حفظ کرده است؛ لذا پرداخت ارزش اسمی آن کفیت می‌کند.‏

"آقانظری" در ادامه به تبیین اقتصادی "مقدار ذخیره ارزش" ‏پرداخت و گفت: این یک بحث اقتصادی است که زیربنای بحث فقهی ‏دراین حوزه است. چنانچه در علم اقتصاد و در مباحث تخصصی ‏مربوط به پول وظیفه پول را مقدار ذخیره ارزش بدانیم، به ‏لحاظ فقهی لازم است کاهش قدرت خرید آن جبران شود و این پول ‏اضافی گرفتن ربا نیست. اما اگر در علم اقتصاد وظیفه آن را ‏صرفا اصل ذخیره ارزش دانستیم، آن وقت از نظر فقهی پرداخت ‏همان ارزش اسمی کافی است. توجه کنیم شیء اعتباری، چیزی است که ‏در همه دنیا ثابت است. نمی‌ توانیم مقدار ذخیره ارزش را به میل ‏خود جزء وظیف پول بگنجانیم. ‏

در ادامه نشست، به پرسش شرکت کنندگان پاسخ داده شد، همچنین نقدهای وارد شده بر نظریات ارائه شده مورد بحث قرار گرفت.