تبیان، دستیار زندگی
ود برای نخستین بار در تاریخ ایران آراء و دیدگاه های منتقدین سید محمد طباطبایی (یکی از علمای حامی مشروطیت) نقد و بررسی می شود . به گزارش مهر ، در پژوهشی که قرار است تا صدمین سالگرد صدور فرمان مشروطیت منتشر شود برای نخ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

آراء و دیدگاه های منتقدان سید محمد طباطبایی نقد می شود

برای نخستین بار در تاریخ ایران آراء و دیدگاه های منتقدین سید محمد طباطبایی (یکی از علمای حامی مشروطیت) نقد و بررسی می شود .
به گزارش مهر ، در پژوهشی که قرار است تا صدمین سالگرد صدور فرمان مشروطیت منتشر شود برای نخستین بار تمامی اظهار نظرات تاریخی و نقد های منتشرشده درباره سید محمد طباطبایی یکی از دو روحانی که با هجرت کبری به قم موجبات صدور فرمان مشروطیت را فراهم کردند در کتابی منتشر می شود.

در این اثر تحقیقی تمامی دیدگاه های مربوط به این عالم ، از منابع مختلف تاریخی استخراج شده و توسط سید حسن طباطبایی - یکی از نوادگان وی - مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است .

روش مولف در کتاب این گونه است که دیدگاه های مختلف تاریخی در مورد یک رویداد را در کنار هم قرار می دهد و با این شیوه می کوشد صحت اعتبار و عیار گفته ها و دیدگاه های هر نویسنده و مورخ را نقادی و تشریح می کند.

به گفته طباطبایی ، این کتاب قرار است همزمان با صدمین سالگرد صدور فرمان مشروطه از سوی نشر آبی وارد پیشخوان کتابفروشی ها شود . این ناشر سال گذشته برای نخستین بار اقدام به انتشار یادداشت های شخصی سید محمد طباطبایی کرده بود.