تبیان، دستیار زندگی
وقتی میگویند گزینه نظامی روی میز است برخی آن را در داخل باور میکنند ولی خدا میفرماید، گزینه نظامی روی میز قرآن است ، آن جا که شما با ربا به جنگ من می آیید .
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

کلاه شرعی !

وقتی میگویند گزینه نظامی روی میز است برخی آن را در داخل باور میکنند ولی خدا میفرماید، گزینه نظامی روی میز قرآن است ، آن جا که شما با ربا به جنگ من می آیید .

بخش قرآن تبیان
کلاه شرعی !

بانک های ربوی که منجر به ورشکستگی و پایین آمدن تولید میشود حرام است ، و با کلاه شرعی که حرام حلال نمیشود و مع الاسف هم میخواهیم کشور امام زمان باشد و طلاق و اعتیاد در آن نباشد ، آن را که نباید باور کنیم باور میکنیم ، آن را که باید باور کنیم باور نمیکنیم ، و توقع داریم خدا باران برای ما بفرستد ، البته همین مقدار باران هم به برکت شهدا و قطع نخاعی ها و اعتکافی ها و ... است.هیچ باور نداریم که ربا یعنی جنگ با خدا ولی گزینه نظامی دشمن را ، خدا از ما رفع بلا خواهد کرد ، فرمود ما عقب نمی افتیم که فکر کنید شما جلو خواهید افتاد.


منبع:
صفحه اینستاگرام ayatollah_javadi