تبیان، دستیار زندگی
کودکی ایرانی ...و مسلمان هستم
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

غنچه پاک

غنچه پاک

غنچه پاک

کودکی ایرانی

و مسلمان هستم

 از اذان مسجد

 شاد و خندان هستم

غنچه پاکغنچه پاکغنچه پاک

لحظه خوب نماز

 باز از راه رسید  

  نور ایمان به خدا

 توی قلبم تابید

غنچه پاکغنچه پاکغنچه پاک

شده ام تازه و پاک

 باز از آب وضو

 مثل غنچه زیبا

مثل گل ها خوشبو

غنچه پاکغنچه پاکغنچه پاک

می کنم آهسته

  جانمازم را باز

 می  شوم با تکبیر 

 باز هم غرق نیاز

غنچه پاکغنچه پاک

koodak@tbyan.com

تنظیم: شهرزاد فراهانی- منبع: کتاب اولین نماز من

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.