تبیان، دستیار زندگی
مرکز آمار ایران اعلام کرد: شاخص کل قیمت تولیدکننده محصولات گاوداری های صنعتی در فصل بهار 1396 به عدد 230.41 رسید که نسبت به فصل قبل (زمستان 95) 43.2 درصد افزایش را نشان می دهد.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

افزایش تولید در گاوداری های صنعتی

مرکز آمار ایران اعلام کرد: شاخص کل قیمت تولیدکننده محصولات گاوداری‌های صنعتی در فصل بهار 1396 به عدد 230.41 رسید که نسبت به فصل قبل (زمستان 95) 43.2 درصد افزایش را نشان می دهد.

بخش اقتصاد تبیان
افزایش تولید در گاوداری های صنعتی

به گزارش تبیان به نقل از خبرگزاری ایرنا، این شاخص نسبت به فصل مشابه سال قبل (بهار 95) 94.6 درصد افزایش را ثبت کرده است. شاخص قیمت تولیدکننده محصولات گاوداری‌های صنعتی کشور در بهار بر مبنای سال پایه 1390 محاسبه شده است. بر این اساس، نرخ تورم شاخص قیمت تولیدکننده محصولات گاوداری های صنعتی بهار 96 (درصد تغییر چهار فصل منتهی به فصل یا سال مورد نظر نسبت به دوره مشابه سال قبل) عدد 1.86 را نشان می دهد.

در فصل مورد بررسی شاخص همه اقلام با افزایش مواجه بوده است که در این میان شاخص قلم گوساله نر زیر چهارماه با 10.44 درصد افزایش نسبت به فصل قبل با بیشترین افزایش، و نسبت به فصل مشابه سال قبل با 60.25 درصد افزایش روبرو بوده است.

در فصل مورد بررسی شاخص قیمت اغلب استان ها با افزایش روبرو شده است که در این میان شاخص قیمت استان های بوشهر با 29.29 درصد افزایش در شاخص کل، نسبت به فصل قبل، بیشترین افزایش دربین سایر استان ها را نشان می دهد. این درحالیست که شاخص کل استان بوشهر نسبت به فصل مشابه سال قبل با49.66 درصد افزایش مواجه بوده است.

البته در بخش خدمات به دلیل آنکه واسطه چندانی بین فروشنده و خریدار خدمت وجود ندارد، به طور عموم تورم تولید و مصرف اغلب یکسانند.

شاخص قیمت استان گیلان با 2.70 درصد کاهش نسبت به فصل قبل، بیشترین کاهش را در بین سایر استان ها نشان می دهد که در عین حال شاخص قیمت استان مذکور نسبت به فصل مشابه سال قبل با 5.69 درصد افزایش مواجه بوده است.

به گزارش ایرنا، تعیین شاخص بهای تولیدکننده و تاثیر آن بر اقتصاد، تفسیر متفاوتی از «تورم مصرف کننده» دارد؛ در حالی که تورم مصرف کننده به معنی افزایش سطح عمومی قیمت ها تعبیر می شود، رشد تورم تولید به معنی خروج واحدهای تولیدی از شرایط رکودی است.

به طور کلی در علم اقتصاد شاخص بهای تولیدکننده (Producer Price Index-PPI) یک شاخص پیش نگرانه به شمار می رود که روند تغییرات قیمت ها را از دیدگاه تولیدکننده و خریدار در بخش های مختلف اقتصادی (کشاورزی، صنعت و خدمات) نشان می دهد؛ این شاخص می تواند به عنوان به یک شاخص پیش نگر برای اطلاع زود هنگام از روند تورم به کار برده شود.

از این رو در ارزیابی های بلندمدت هرچه عقربه تورم تولید به سمت رشد متمایل شود، نوید بازگشت رونق به اقتصاد آن کشور است که مروری بر تغییر ماهانه شاخص کل تورم تولید در هفت ماهه امسال این موضوع را تایید می کند.

از آنجا که به زبان عام، تورم تولید قیمت محصول صنعتی در درب کارخانه و قیمت محصول کشاورزی از مزرعه تعبیر می شود، اینکه شاخص بهای تولید کننده منفی نشود، به این معنی است که بازار برای کالای تولیدی وجود دارد و تولیدکننده مجبور نیست آن را با قیمت پایین تر بفروشد.


منبع: خبرگزاری ایرنا