تبیان، دستیار زندگی
شد شماره دوم ماهنامه الکترونیکی برخط توسط مرکز فناوری اطلاعات حوزه علمیه خواهران انتشار یافت. شماره تیرماه این نشریه منتشر شده و در سایت مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهران در دسترس کاربران قرار گرفته...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

شماره جدید نشریه الکترونیکی برخط منتشر شد

شماره دوم ماهنامه الکترونیکی برخط توسط مرکز فناوری اطلاعات حوزه علمیه خواهران انتشار یافت.

شماره تیرماه این نشریه منتشر شده و در سایت مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهران در دسترس کاربران قرار گرفته است.

این ماهنامه با هدف آموزش و ارائه آخرین اخبار با موضوع فناوری اطلاعات و معرفی فعالیت های دفتر فناوری اطلاعات حوزه علمیه خواهران تهیه شده و همزمان با ارسال حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور توسط پست الکترونیکی به صورت عمومی انتشار می یابد.