تبیان، دستیار زندگی
دیوان محاسبات کشور، سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی را مرجع تشخیص صلاحیت و صدور گواهی رتبه بندی شرکت های پیمانکاری و مشاوره در حوزه کشاورزی اعلام کرد.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

رتبه بندی شرکت ها در نظام مهندسی کشاورزی

دیوان محاسبات کشور، سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی را مرجع تشخیص صلاحیت و صدور گواهی رتبه بندی شرکت های پیمانکاری و مشاوره در حوزه کشاورزی اعلام کرد.

بخش اقتصاد تبیان
رتبه بندی شرکت ها در نظام مهندسی کشاورزی

به گزارش تبیان به نقل از خبرگزاری ایرنا، با گذشت یک سال از پیگیری مستمر سازمان برای اجرای قانون و الزام دستگاههای اجرایی برای ملاک عمل قرار دادن رتبه بندی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی در انعقاد قرارداد و ارجاع کارهای دولتی، دیوان محاسبات کشور طی نامه ای این موضوع را تایید کرد.

سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی در زمین تعیین مرجع تشهیص صلاحیت و صدور گواهی رتبه بندی شرکت های پیمانکاری و مشاور در حوزه کشاورزی با سازمان برنامه و بودجه اختلاف نظر داشت. سازمان نظام مهندسی کشاورزی، رتبه بندی شرکت های مرتبط با حوزه کشاورزی را طبق ماده 2 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی را جزو اختیارات و وظایف این سازمان می دانست.

بر اساس نامه دیوان محاسبات کشور نیز تاکید شده که این کار جزو وظایف سازمان نظام مهندسی کشاوزی است و بندهای مربوطه در قانون برنامه پنجم توسعه (احکام بند (الف) ماده (215) و جزء (1) بند (ل) ماده 224) که در قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) نیز تمدید شده اند، حکم خاص محسوب می شوند.

دیوان محاسبات کشور تاکید کرده است که در انعقاد قرارداد و ارجاع کارهای دولتی به مراکز مرتبط با حوزه کشاورزی، رتبه بندی سازمان های نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و نظام دامپزشکی، ملاک عمل است.

در بخش دیگری از این نامه آمده است: طبق مفاد ماده (2) قانون تأسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران، این سازمان سازمانی غیر دولتی با استقلال مالی و شخصیت حقوقی مستقل است و باید موارد اختلافی بین آن با دستگاه های اجرایی از طریق مراجع ذیصلاح ( دیوان عدالت اداری) پیگیری شود.


منبع: خبرگزاری ایرنا