تبیان، دستیار زندگی
با توجه به برگزاری دوره های كارورزی و كارآموزی در بازه زمانی اول از سوم تیر تا 15 مرداد ماه ؛ جلسه بررسی عملكرد مناطق در اجرای دوره كارورزی و كارآموزی در محل اداره فنی و حرفه ای و كاردانش شهر تهران با حضور ناظران و كارشناسان تشكیل شد...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

بررسی عملكرد ستاد کارآموزی و کارورزی مناطق و هنرستان های شهر تهران

به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش شهر تهران ، جمالی رئیس اداره فنی و حرفه ای و کاردانش شهر تهران گفت : با توجه به برگزاری دوره های كارورزی و كارآموزی در بازه زمانی اول از سوم تیر تا 15 مرداد ماه ؛ جلسه بررسی عملكرد مناطق در اجرای دوره كارورزی و كارآموزی  در محل اداره فنی و حرفه ای و كاردانش شهر تهران  با حضور ناظران و كارشناسان تشكیل شد.

زینب شاه مرادی - مرکز یادگیری تبیان

بررسی عملكرد ستاد کارآموزی و کارورزی مناطق و هنرستان های شهر تهران

بر اساس این گزارش ؛ افزایش كیفیت آموزش ها از طریق برگزاری مناسب دوره های كار آموزی و كارورزی ، بررسی نقاط قوت ، ضعف و  آسیب های مربوطه با توجه به ارائه گزارش ها  و بازدیدهای دوره ای توسط ناظران و كارشناسان اداره كل ، تكمیل فرم های مربوط به حضور وغیاب ، ارزشیابی فعالیت ها توسط مربیان و سرپرستان ودر نهایت تكمیل فرم شماره 7 كه منتهی به ارزشیابی نهایی درس كار آموزی / كارورزی می شود ، تكمیل دفترچه مخصوص كار آموزی /كارورزی و فرم (ج) و توجه  مدیران هنرستان ها به این موضوع از موارد مطرح شده در این جلسه بود.

منبع: پایگاه جامع اطلاع رسانی وزارت آموزش و پرورش