تبیان، دستیار زندگی
شد چهارمین شماره نشریه آیینه اندیشه با موضوع مناقشات درباره فردید توسط ستاد پاسخگویی به شبهات دینی حوزه علمیه قم منتشر شد. به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام رمضان علی شوپایی - سردبیر نشریه آیینه اندیشه با اعلام این خبرگف...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

شماره جدید نشریه آیینه اندیشه منتشر شد

چهارمین شماره نشریه آیینه اندیشه با موضوع مناقشات درباره فردید توسط ستاد پاسخگویی به شبهات دینی حوزه علمیه قم منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام رمضان علی شوپایی - سردبیر نشریه آیینه اندیشه با اعلام این خبرگفت : این شماره از نشریه با عنوان "مناقشات درباره دکتر فردید، دیدگاه ها و تاثیر او بر فضای فکری و سیاسی امروز ایران " در شمارگان معدود منتشر و برای آگاهی محققان، پژوهشگران و مراکز پاسخگویی به صورت رایگان توزیع شد.

وی افزود: این شماره نشریه، در چهار فصل و 240 صفحه تهیه است. در فصل نخست نوشتار بلند داریوش آشوری به همراه گزیده ای از نوشتار ده سال پیش وی و مصاحبه او با روزنامه شرق درباره نوشتار "اسطوره فلسفه در میان ما" و نیز پاره ای از واکنش ها و انتقادها و پشتیبانی ها از آن، منتشر شده است. در فصل دوم نیز 2 مصاحبه از دکتر سروش درباره فردید و نقش او در فضای فکری و سیاسی امروز ایران به همراه مصاحبه تایید آمیز آشوری از گفتمان تازه دکتر سروش و پاره ای از واکنش های انتقادی و یا حمایتی آمده است.

سردبیر نشریه آیینه اندیشه افزود: فصل سوم به نوشتار دکتر بیژن عبدالکریمی اختصاص دارد که کوشش کرده تا به دور از قضاوت های آمیخته با سیاست به مساله فردید توجه نشان دهد. در فصل چهارم نیز گزارش ها و اطلاعاتی درباره نوشته های دکتر فردید و نیز کتاب ها و مقالاتی که به زبان های گوناگون درباره فردید نوشته شده، گردآوری شده است.

وی افزود: در بخش پیوست این شماره نیز تازه ترین مباحث درباره مشروعیت، اسلامیت و جمهوریت که موضوع شماره سوم نشریه بوده، برای آگاهی بیشتر خوانندگان آمده است.

حجت الاسلام "رمضان علی شوپایی" گفت: آیینه اندیشه نشریه ای فرهنگی است که با هدف شناخت جریان ها و مباحث روز و چالش برانگیز در حوزه اندیشه دینی و مسایل فکری و فرهنگی توسط ستاد پاسخگویی به مسایل دینی تهیه و منتشر شده است و در راستای رسالت مساله شناسی و شبهه شناسی و بازشناسی بسیاری از مسایل و شبهات دینی و جریان شناسی به صورت رایگان ارسال می شود.