تبیان، دستیار زندگی
دیشب نماز می خواند مادربزرگ نازم...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

اولین نماز من

اولین نماز من

دیشب نماز می خواند

مادربزرگ نازم

پهلویش ایستادم

با چادر نمازم

اولین نماز مناولین نماز من

او حمد و سوره را خواند

خیلی بلند و زیبا

من یاد می گرفتم

از او نماز خود را

اولین نماز مناولین نماز من

بعد از نماز بوسید

پیشانی مرا زود

چون اولین نمازم

دیشب کنار او بود

اولین نماز مناولین نماز من

koodak@ytebyan.com

تنظیم: شهرزاد فراهانی- منبع: اولین نماز من

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.