تبیان، دستیار زندگی
شد دروس عمومی آموزش های تخصصی سطوح دو (کارشناسی) و سه (کارشناسی ارشد) مراکز آموزش های تخصصی حوزه علمیه قم اعلام شد. مدیر دفتر امور مراکز تخصصی حوزه علمیه قم  با اعلام این خبر گفت : براساس مصوبه شورای عالی حوزه ع...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

دروس عمومی آموزش های تخصصی حوزه علمیه قم اعلام شد

دروس عمومی آموزش های تخصصی سطوح دو (کارشناسی) و سه (کارشناسی ارشد) مراکز آموزش های تخصصی حوزه علمیه قم اعلام شد.

مدیر دفتر امور مراکز تخصصی حوزه علمیه قم  با اعلام این خبر گفت : براساس مصوبه شورای عالی حوزه علمیه قم، کلیه مراکز تخصصی موظفند در کنار فعالیت های علمی مرتبط با رشته تخصصی، دروس عمومی را در آموزش های خود قرار دهند.

حجت الاسلام  دکتر"حمید محمدی" افزود: این دروس در کنار دروس فقه و اصول سطح 2و 3 حوزه علمیه جزء برنامه بوده و گذراندن آن براساس مقررات مرکز مدیریت حوزه علمیه قم ضروری و شرط فراغت از تحصیل است. دروس عمومی برای کلیه رشته های سطح دو و سه یکسان است ولی از لحاظ محتوا متناسب با رشته تخصصی مربوطه تعریف شده است.

وی افزود: در تعریف دروس عمومی در اسناد شورای عالی حوزه آمده است: دروس عمومی در بین کلیه رشته های تخصصی سطح دو یکسان بوده و در مقابل دروس اختصاصی قرار داد و هدف از آن آشنا کردن دانش پژوهان رشته های مختلف تخصصی با دروس عمومی و ایجاد جامعیت و توانایی لازم در دانش پژوهان است.

مدیر دفتر امور مراکز تخصصی حوزه علمیه قم گفت: در مجموعه واحدهای دروس مشترک رشته های تخصصی، اخلاق اسلامی 3 واحد (48 ساعت)، تاریخ فرهنگی و سیاسی معاصر 2 واحد (32 واحد)، آشنایی با اصطلاحات روان شناسی و چامعه شناسی یک واحد (16 واحد نظری)، ادبیات فارسی و آیین نگارش 2 واحد( 16 ساعت نظری و 32 واحد عملی)، روش تحقیق 2 واحد(16 ساعت نظری و 32 ساعت عملی)، روش تدریس و فنون کلاسداری 2 واحد (16 ساعت نظری و 32 واحد عملی) روش تبلیغ 2 واحد (16 ساعت نظری و 32 ساعت عملی ) زبان انگلیسی عمومی 4 واحد (64 واحد نظری) و رجال و درایه 2 واحد (32 نظری ) و در مجموع 20 واحد عمومی و 265 ساعت و 128 عملی تعریف شده است که البته قابل انعطاف پذیری وجود دارد و بین 18 تا 21 واحد متغیر خواهد بود.

وی افزود: برای دروس عمومی سطح سه (کارشناسی ارشد) نیز زبان تخصصی که به تناسب رشته انگلیسی یا عربی خواهد بود 4 واحد (32 ساعت نظری و 64 ساعت عملی) روش تحقیق پیشرفته 2 واحد (16ساعت نظری و 32 ساعت عملی) و روش تدریس پیشرفته (16 ساعت نظری و 32 ساعت عملی) با توجه به رشته تخصص مربوطه تعریف شده است.

حجت الاسلام "حمید محمدی" گفت: برای این دو مقطع نیز پایان نامه یا تحقیق پایانی در نظر گرفته شده است و در تعریف آن "تحقیق پایانی" عبارت است از "پژوهش علمی در موضوع رشته مربوطه با عنایت به روش تحقیق علمی که می تواند به دو صورت کاربردی یا بنیادی طبق آیین نامه تحقیق پایانی رشته های مراکز تخصصی در سطح دو باشد."

وی افزود: همچنین برای پایان نامه 4 واحد اختصاص یافته است ولی در جمع واحدهای درسی محاسبه نمی شود، و براساس مصوبه شورای عالی حوزه، دانش پژوه می تواند یک ترم مانده به پایان دوره انتخاب موضوع کند.