اگر مأموم نداند امام در رکعت چندم است، آیا می تواند اقتدا کند؟
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

اقتدا به امام با ندانستن شماره رکعت نماز امام

اگر مأموم نداند امام در رکعت چندم است، آیا می تواند اقتدا کند؟

بخش احکام اسلامی تبیان
اقتدا به امام با ندانستن شماره رکعت نماز امام

اگر امام ایستاده باشد و مأموم نداند که در کدام رکعت است، می تواند اقتدا کند، ولی باید [1] حمد و سوره را به قصد قربت بخواند و اگر بعد بفهمد که امام در رکعت اول یا دوم بوده، نمازش صحیح است. [2]

آیت الله مکارم: می تواند اقتدا کند و حمد و سوره را به قصد قربت بخواند و نمازش صحیح است؛ به شرط اینکه نماز ظهر یا عصر باشد که حمد و سوره را امام آهسته می خواند. [3]

پی نوشت ها:

[1]. سیستانی: بنابر احتیاط واجب.

[2]. توضیح المسائل ده مرجع، م 1446؛ سبحانی، توضیح المسائل، م 1380.

[3]. مکارم، توضیح المسائل، م 1261.


منبع:
کانال تلگرام نشر احکام؛ برگرفته از کتاب «رساله مصور»، ج1

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.